Wózek widłowy - butla gazowa

Czy wymagane są uprawnienia SEP do wymiany butli gazowej oraz ładowania akumulatorów?

Kwestia posiadania uprawnień SEP w celu wymiany butli gazowej oraz ładowania akumulatorów w wózku widłowym była nie dla wszystkich oczywista. Wszystko to za sprawą zawiłych przepisów, które nie precyzowały tego jasno i wprowadzały wiele zawiłości. W momencie zdawania egzaminu na wózek widłowy otrzymywało się jedynie uprawnienia na obsługę wózków w konkretnej kategorii. Nie było tam żadnej wzmianki odnośnie do wymiany butli z gazem. Stanowisko rozporządzenia  Dz. U. nr 70 poz. 650  art. 2 pkt. jest następujące:  

"Kierowcy posiadający uprawnienia do prowadzenia wózków jezdniowych mogą obsługiwać również wózki zasilane gazem, pod warunkiem, że wymiany butli gazowych dokonywać będą pracownicy posiadający uprawnienia do wykonywania tych czynności."

W związku z tym mamy tylko uprawnienia do obsługi wózka widłowego, a nie wymianę butli gazowej. Aby móc dokonywać wymian tej butli należy odbyć szkolenie z obsługi wymiany butli w celu otrzymania zaświadczenia w ośrodku szkoleniowym takim jak Specjalistki. Jest też możliwość odwołania się do przepisów z 2003 rok Dz. U. 89 poz. 828 i zdać egzamin przed komisją SEP. Tak samo w sytuacji wózków, które wymagają naładowania akumulatora.

Poradnik wymiany butli gazowej w wózku widłowym

Oznaką braku gazu w butli może być nierówna praca wózka lub włączona kontrolka sygnalizująca o konieczności wymiany butli. W tej sytuacji należy zatrzymać wózek w miejscu wyznaczonym do wymiany butli gazowej i zaciągnąć hamulec postojowy. Jeśli osoba prowadząca wózek nie posiada uprawnień, wówczas należy wezwać osobę wyznaczoną do tego zadania. Procedura wymiany butli gazowej:

  1. Najpierw należy upewnić się, czy butla na pewno jest pusta. Zwróćmy uwagę czy silnik gaśnie i wózek się zatrzymuje.
  2. Choć wiele firm nie dba o przepisy i zasady, zawsze należy mieć odpowiednie środki ochrony. Pracownik wymieniający butlę gazową powinien zawsze posiadać okulary oraz rękawice ochronne. Nawet jeśli nic nie wskazuje na ewentualny wyciek gazu.
  3. Następnie należy wyłączyć zawór gazowy oraz odłączyć butlę od przewodu, który łączy ją z wózkiem widłowym. Najpierw trzeba sprawdzić, czy wózek jest w odpowiedniej, neutralnej pozycji, a widły płasko na ziemi.
  4. Kolejnym krokiem jest odpięcie zatrzasków zabezpieczające butlę gazową. Możliwe są dwie konfiguracje: prosty system zatrzaskowy lub system taśmowy. Jeśli nie mamy pewności, należy poprosić o wskazanie bardziej doświadczoną osobę. Na koniec odkładamy odpiętą butlę w wyznaczone miejsce.
  5. Umieszczamy nową butlę na wózku widłowym na miejscu starej butli. Nie należy jej włączać podczas podłączania, by nie dopuścić do wycieku gazu.
  6. Po podłączeniu butli można ponownie włączyć gaz i uruchomić wózek.
Jeżeli twoja praca na stanowisku operatora wózka widłowego wymaga również wymiany butli gazowej LPG, zapraszamy na szkolenia do Specjalistek, gdzie podczas kursu możesz zdobyć zaświadczenie do bezpiecznej wymiany butli gazowej LPG w wózku widłowym.