SPECJALISTKI Magdalena Kuduk

 

ul. E. Orzeszkowej 28/8

59-300 Lubin

 

Telefon: + 48 506 113 413

E - mail: biuro@specjalistki.com.pl

 

NIP 6921964977

REGON: 388538747

Kursy i szkolenia dla operatorów:

 

O NAS

KURSY OPERATORÓW

 

BHP

PRACUJ Z GŁOWĄ

 

BLOG

 KONTAKT

.

Urządzenia dźwignicowe wykorzystywane są w wielu miejscach. Niezależnie jednak od miejsca ich stosowania, bardzo ważne jest zachowanie podstawowych zasad BHP. Chodzi o to, by ładunki były zabezpieczone, czym zajmuje się hakowy i sygnalista. To dwie różne funkcje, którą mogą się wzajemnie uzupełniać i być wykonywane przez jedną osobę. Jakie są funkcję i obowiązki hakowego i sygnalisty oraz jakie uprawnienia są konieczne do pracy na takim stanowisku? 

 

Kim jest hakowy - sygnalista?

 

Hakowy sygnalista jest osobą odpowiedzialną za bezproblemowe i bezpieczne podwieszanie ładunków w urządzeniach transportu. Wyróżnia się dwa odrębne stanowiska hakowego i sygnalisty, jednak funkcje te może pełnić jedna osoba. Hakowy jest odpowiedzialny za zawieszanie oraz odczepianie transportowanych rzeczy, natomiast sygnalista odpowiada za przekazywanie komunikatów do operatora urządzenia dźwignicowego o postępach pracy.

 

Jakie są obowiązki hakowego - sygnalisty?

 

Osoba, która wykonuje pracę na stanowisku hakowego - sygnalisty jest odpowiedzialna za:

 • zawieszanie ładunku do urządzenia,
 • odczepianie ładunku od urządzenia,
 • wybór odpowiedniego osprzętu dźwigowego oraz wyposażenia, który będzie zgodny z ustawianiem ładunku,
 • wszczęcie ruchu dźwignicy oraz zawieszonego ładunku,
 • przekazywanie sygnałów (dźwiękowych, świetlnych lub ręcznych) do operatora dźwignicy.

 

Kto może zostać hakowym – sygnalistą?

 

Aby zostać hakowym - sygnalistą, kandydat powinien mieć ukończone 18 lat, a także wyróżniać się dobrą kondycją zdrowotną, szczególnie w zakresie słuchu, wzroku, refleksu i zręczności. Trzeba również mieć zdolność do posługiwania się osprzętem, który podnosi wyposażenie. Kandydat na to stanowisko powinien także, mieć wiedzę odnośnie przepisów i norm prawnych, a także posiadać umiejętność wykonywania czynności należących do obowiązków hakowego - specjalisty. Bardzo ważne jest posiadanie wiedzy odnośnie doboru odpowiedniego osprzętu dźwigowego do konkretnego ładunku.

 

Jak wygląda szkolenie na hakowego - sygnalistę?

 

Szkolenie na hakowego - sygnalistę składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. W czasie jego trwania można zdobyć wiedzę na temat:

 • ogólnych informacji o dźwigniach wykonywanych przy pracy,
 • technik zawieszania ładunków,
 • technik i kodów sygnalizacyjnych,
 • typów wykorzystywanych zawiesi i osprzętu,
 • przepisów dozoru technicznego na stanowisku pracy hakowego - sygnalisty,
 • obowiązkach na stanowisku pracy,
 • ogólnych przepisów BHP.

 

Aby zdobyć uprawnienia, należy zrealizować szkolenie w ośrodku szkoleniowym takim jak Specjalistki  i uzyskać wynik pozytywny z egzaminu przeprowadzonego w dniu szkolenia przed instruktorem prowadzącym kurs. Po kursie i egzaminie otrzymuje się zaświadczenie, które upoważnia do pracy na stanowisku operatora hakowego - sygnalisty do obsługi urządzeń jak suwnice, żurawie, wyciągarki i wyciągniki. Takie zaświadczenie jest bezterminowe, dlatego nie ma konieczności jego powtarzania. Należy pamiętać, że nie wolno dopuścić do pracy na stanowisku hakowego - sygnalisty bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień. To narażenie na utratę zdrowia i życia pracownika, za co grozi odpowiedzialność karna.

 

Przy jakich urządzeniach może pracować hakowy - sygnalista?

 

Stanowisko hakowego - sygnalisty jest potrzebne w wielu przedsiębiorstwach, które wykonują różnorodne prace budowlane oraz zajmują się transportem. W związku z tym konieczne jest zatrudnienie specjalisty, który posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania funkcji przy urządzeniach dźwigowych. Hakowy - specjalista powinien być wszędzie tam, gdzie konieczne jest bezpieczne podwieszanie ładunków pod urządzenia transportu bliskiego.

 

 

Hakowy sygnalista - funkcje, obowiązki, uprawnienia

01 lutego 2022
Kursy energetyczne SEP

+48 506 113 413

Specjalistki kursy wózek widłowy, podnośnik koszowy, podnosnik samochodowy, ładowarka teleskopowa., konserwator maszyn UTB, suwnica. Szkolenia zakończone egzaminem przed komisja UDT.