SPECJALISTKI Magdalena Kuduk

 

ul. E. Orzeszkowej 28/8

59-300 Lubin

 

Telefon: + 48 506 113 413

E - mail: biuro@specjalistki.com.pl

 

NIP 6921964977

REGON: 388538747

Kursy i szkolenia dla operatorów:

 

O NAS

KURSY OPERATORÓW

 

BHP

PRACUJ Z GŁOWĄ

 

BLOG

 KONTAKT

.

Konserwator UTB jest fachem, który obejmuje czynności regularnych przeglądów oraz konserwacji wózka jezdniowego, podestu ruchomego czy suwnicy. Jest to konieczne do utrzymania jego prawidłowego stanu technicznego. Ciekawostką jest fakt, ze sam operator wózka nie musi posiadać owych kwalifikacji. To, co należy do obowiązków operatora, to np. wymiana oleju, butli gazowej, weryfikacja stanu wideł oraz znajomość parametrów ładunku. Konserwator to odpowiedzialna funkcja, która realizuje określone zadania.

 

Warunki jakie trzeba spełnić, aby zostać konserwatorem

 

Pierwszym warunkiem i chyba najważniejszym jest pełnoletność kandydata. Każdy chętny musi mieć ukończony 18 rok życia. Kolejnym punktem jest posiadanie wykształcenia minimum zawodowego. Oczywiście ważne jest również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia takiego zajęcia. Spełniając powyższe kryteria kandydat może przejść szkolenie, a następnie przystąpić do egzaminu UDT. Pozytywny wynik egzaminu daje możliwość podjęcia pracy jako konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych ( konserwator wózka widłowego).  Należy również pamiętać, że posiadana wiedza ułatwi przejście przez wszystkie etapy. W związku z tym mile widziane w tym zawodzie są osoby, które mają obszerną wiedzę na temat mechaniki oraz budowy i naprawy maszyn.

 

Obowiązki konserwatora

 

Na barkach konserwatora ciąży obowiązek kontroli stanu technicznego pojazdu - w tym przypadku wózka widłowego, a dokładnie przegląd układu hamulcowego, mechanizmów napędowych czy układu hydraulicznego, elektrycznego. Konserwator musi również kontrolować stan wszystkich elementów, które wiążą się z bezpieczeństwem pracy na stanowisku operatora. Ma za zadanie sprawdzić działanie mechanizmów sterujących i sygnalizujących. Musi również skontrolować oświetlenie wózka. W przypadku wystąpienia usterek czy awarii dokonuje naprawy. Do obowiązku konserwatora należy również prowadzenie dokumentacji, która jest potwierdzeniem dopuszczenia wózka widłowego do dalszej eksploatacji. W przypadku poważnej awarii jest osobą decyzyjną w sprawie wyłączenia pojazdu z dalszego użytkowania. W przypadku nieustannie powtarzającej się usterki wynikającej ze złej obsługi urządzenia, ma obowiązek pouczyć operatora i przekazać mu rzetelną wiedzę.

 

Konserwator UTB - szkolenie

 

Szkolenia w tym zawodzie organizują uprawnione do tego firmy takie jak Specjalistki. Jak każde szkolenie składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. W pierwszych dniach kursantom przekazywana jest wiedza z zakresu budowy pojazdu, jego obsługi oraz zasad konserwacji oraz eksploatacji. Wykłady teoretyczne prowadzą doświadczeni pracownicy, którzy posiadają obszerną wiedzę w tym temacie. Następnie przechodzi się do części praktycznej, która odbywa się przy maszynach. Wiele firm oferuje również możliwość dojazdu do firmy zainteresowanej szkoleniem i tam przeprowadzenia kursu dla pracowników, który kolejno uprawnia do przystąpienia do egzaminu UDT.

 

Egzamin UDT

 

Sam egzamin przed komisja Urzędu Dozoru Technicznego UDT składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna wiąże się z napisaniem prawidłowo testu oraz odpowiedzią na 5 pytań zadanych przez inspektora UDT. Pytania związane są z mechanicznymi aspektami wózka oraz umiejętnością ich bezpiecznej konserwacji. O wyniku egzaminu kursant dowiaduje się bezpośrednio po egzaminie, istotne jest to, że aby zdobyć uprawnienia konserwatora należy zdać pozytywnie test pisemny jak i prawidłowo odpowiedzieć na zadane pytania.

Sam egzamin jest furtką do dobrze płatnego zawodu, ale i również bardzo odpowiedzialnego. Praca konserwatora ma wpływ na bezpieczeństwo pracy operatorów wózków widłowych, podestów ruchomych czy suwnic. Dlatego ważne jest doświadczenie praktyczne w zawodzie, jak i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy z zakresu konserwacji maszyn. Bardzo wiele firm bazuje na pomocach w transporcie, jakim są wózki widłowe. Za brak odpowiedniej kontroli stanu technicznego grożą wysokie kary finansowe. W związku z czym coraz więcej osób decyduje się na zatrudnienie lub współpracę z konserwatorem.

Z firmą Specjalistki zrealizujesz kursy dla operatorów i konserwatorów wózków widłowych, podestów ruchomych, suwnic na terenie całej Polski.

 

Kursy na operatorów i konserwatorów + 48 506 113 413

Konserwator wózka jezdniowego - uprawnienia, szkolenia, egzamin UDT

06 lipca 2021
Nie masz uprawnień wydanych przez Urząd dozoru Technicznego do obslugi wózków widłowych. Zrób kurs na operatora widlaków ze Specjalistkami, zyskasz wiedzę z obslugi i bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych. Kursy jednodniowe, prowadzone na terenie całej Polski kończą się egzamienm przed UDT.
 + 48 605 827 668

+48 506 113 413

Specjalistki kursy wózek widłowy, podnośnik koszowy, podnosnik samochodowy, ładowarka teleskopowa., konserwator maszyn UTB, suwnica. Szkolenia zakończone egzaminem przed komisja UDT.