SPECJALISTKI Magdalena Kuduk

 

ul. E. Orzeszkowej 28/8

59-300 Lubin

 

Telefon: + 48 506 113 413

E - mail: biuro@specjalistki.com.pl

 

NIP 6921964977

REGON: 388538747

Kursy i szkolenia dla operatorów:

 

O NAS

KURSY OPERATORÓW

 

BHP

PRACUJ Z GŁOWĄ

 

BLOG

 KONTAKT

.

 + 48 605 827 668

+48 506 113 413

Specjalistki kursy wózek widłowy, podnośnik koszowy, podnosnik samochodowy, ładowarka teleskopowa., konserwator maszyn UTB, suwnica. Szkolenia zakończone egzaminem przed komisja UDT.

KURS OPERATORA UKŁADNIC MAGAZYNOWYCH WROCŁAW, KRAKÓW, LUBIN, ZIELONA GÓRA, KATOWICE, POZNAŃ

Kurs szkolenia na obsługę układnic magazynowych - Kurs operatora układnic magazynowych - kategoria uprawnień IU skierowany jest dla osób, które chcą pracować w zawodzie operator suwnic magazynowych. Szkolenie zazwyczaj obejmuje zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, który składany jest przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Jego celem jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do profesjonalnej obsługi różnych rodzajów układnic magazynowych.

Kursant po szkoleniu przystępuje do egzaminu przed komisja Urzędu Dozoru Technicznego aby zdobyć uprawnienia.

 

Co to jest układnica magazynowa?

Układnica magazynowa jest urządzeniem, które stosuje się do transportu oraz układania materiałów składowanych na specjalnie do tego przystosowanych regałach w halach magazynowych. Jest wyposażona w chwytak, zestaw sensorów i elementy wykonawcze takie jak:

 • silniki osi,
 • silniki chwytaka.

Wyróżnia się następujące rodzaje układnic magazynowych:

 • ramowe,
 • słupowe,
 • przejezdne,
 • podwieszane.

Układnice magazynowe wyposażone w elementy elektryczne oraz w silnik są na ogół sterowanie z kabiny operatora. W użyciu są także układnice sterowane w sposób automatyczny przez komputer.

 

Czy układnica magazynowa podlega pod Urząd Dozoru Technicznego?

Jako urządzenie pracujące na wysokości i stwarzające potencjalne niebezpieczeństwo dla pracowników przebywających w pobliżu, układnica magazynowa podlega dozorowi technicznemu.

 

Jak zdobyć uprawniania do obsługi i konserwacji układnic magazynowych?

Aby obsługiwać urządzenie należy odbyć na układnice kurs IU. Jest on przeznaczony dla wszystkich osób, które pragną uzyskać wymagane uprawnienia, a następnie wykonywać pracę na stanowisku operatora układnic magazynowych.

WAŻNE INFORMACJE

Ile trwa kurs na układnice magazynowe?

 • kurs 1 dniowy u Klienta zajęcia teoria i praktyka
 • kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzenia, uprawnienia nadawane są imiennie na jedną kategorię uprawnień.

 

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończone 18 lat
 • wyksztalcenie minimum podstawowe
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora układnic, zaświadczenie lekarskie
 • złożenie wniosku do UDT o egzamin kwalifikacyjny

 

Ile ważne są uprawnienia na układnice?

 • ważność uprawnień 5 lat na terenie całego kraju PL

 

Przykładowy program szkolenia:

 • podstawowe informacje o wyposażeniu magazynu – układnicach, regałach, jednostkach ładunkowych
 • mechanizmy ich budowa i działanie
 • stanowisko pracy operatora układnic oraz ich konserwatora
 • prawidłowe oznakowanie układnic w magazynach
 • niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – jak postepować
 • znajomość instrukcji eksploatacji układnic
 • BHP przy obsłudze urządzeń

 

Do zaliczenia egzaminu z zakresu obsługi układnicy magazynowej niezbędna jest bardzo dobra znajomość przepisów UDT, a także dokumentacji wymaganej przy obsłudze urządzenia, wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność obsługi układnicy. Egzaminy z zakresu konserwacji urządzeń są bardziej wymagające, gdyż wymagają dodatkowo bardzo szczegółowej znajomości budowy układnicy, umiejętności czytania schematów elektrycznych i mechanicznych oraz znajomości kryteriów zużycia każdego elementu urządzenia. Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) są ważne na terenie całej Polski.

Kurs układnice magazynowe
Szkolenie dla operatorów układnic magazynowych. U Klienta w magazynie kurs i egzamin UDT.

SPRAWDŹ POZOSTAŁE KURSY