SZKOLENIA OKRESOWE BHP
Szkolenia BHP - e learning

E - learning to doskonała forma nauki dla osób, które chcą uczyć się w wybranym dla siebie czasie. Szkolenie okresowe e learning dostępne jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Każde szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestnika a wynik pozytywny testu potwierdzające ukończenie szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP online, przesyłamy  w formie papierowej na podany adres.
Szkolenia okresowe i tematyczne dla: osoby kierujące pracownikami | pracodawcy | pracownicy administracyjni - biurowi | pracownicy służby BHP | pracownicy inżynieryjno - techniczni | metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego | ręczne prace transportowe | instruktaż ogólny
Jeżeli nie znalazłeś szkolenia dla siebie skontaktuj się z nami szkolenia@specjalistki.com.pl odpowiemy na twoje zapotrzebowanie

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - ORZ
Dokumenty BHP

Ocena ryzyka zawodowego ORZ, pracodawca powinien przygotować ORZ na każdym stanowisku pracy.  Wykonana powinna być kiedy tworzymy nowe stanowisko, wprowadzamy zmiany specyfiki pracy, w razie powstania ryzyka lub wypadku ... jak stworzyć ORZ, należy sprawdzić i  przeanalizować, jakie czynniki na stanowisku pracy i w danym środowisku zawodowym mogą stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia pracowników. 
Oceny ryzyka zawodowego w wersji edytowalnej możesz kupić w pakiecie lub indywidualnie na potrzeby danego stanowiska: branża budowlana | branża edukacyjna | branża magazynowa | branża obróbki metali | brygadzista | kierownik budowy | elektryk | monter | operator koparki | operator wózka widłowego
Jeżeli nie znalazłeś opracowania dla siebie skontaktuj się z nami szkolenia@specjalistki.com.pl odpowiemy na twoje zapotrzebowanie  

IBWR INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYONYWANIA ROBÓT

Obowiązek sporządzenia IBWR dla prac wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane wynika z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 23, poz. 401).  Instrukcje IBWR (instrukcja bezpiecznego wykonywania robót) tworzy się po to aby informować pracowników o zagrożeniach występujących na danym stanowisku pracy a co za tym idzie zapobieganiu ewentualnym wypadkom poprzez edukację, stosowanie środków ochrony indywidualnej zarówno pracodawców jak i pracowników.
Poniższe dokumenty są dostępne w wersji edytowalnej, należy je dostosować do specyfiki danego zakładu pracy - kliknij w IBWR, który ciebie interesuje i zapoznaj się ze szczegółami opracowania i zakupu.

INSTRUKCJE BHP - AKTUALIZACJE
Koronawirus - COVID-19

PREZENTACJE BHP

Prezentacje w formie elektronicznej, którą możesz edytować i zmieniać według własnych potrzeb. Znajdziesz tutaj najważniejsze i aktualne zagadnienia związane z daną tematyką szkolenia.