BHP - ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy w art. 226 pracodawca ma obowiązek:

 • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk związanych z branżą:

 • budownictwo
 • administracja
 • pracodawcy
 • aktualizacja COVID 19

Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca powinien wykonać kiedy:

 • tworzy nowe stanowiska pracy
 • wprowadza zmiany na poszczególnych stanowiskach pracy
 • w razie powstania zdarzenia wypadkowego
 • nakaz Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • gdy mają miejsce zmiany dotyczące wymogów stawianych środkom ochrony
Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Gotowe produkty w naszym sklepie

Ocena ryzyka zawodowego ORZ | Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót IBWR

Instrukcje: wersja elektroniczna, wersja papierowa:

 • instrukcje BHP - stanowiskowe
 • Instrukcja - wciągarka budowlana
 • Instrukcja - prace na wysokości
 • Instrukcja - żuraw samojezdny
 • Instrukcja - operator ładowarki
 • Instrukcja przeciwpożarowa ogólna
 • Instrukcja przeciwpożarowa w przypadku powstania pożaru
 • Instrukcja postepowania na wypadek powstania wypadku
 • Instrukcje osbsługi