SZKOLENIA BHP - instruktaż stanowiskowy
wózki unoszące | paleciaki

Czy do obsługi wózków unoszących wymagane są uprawnienia?

Kodeks pracy artykuł 2373 § 1., określa, że:

§ nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który: nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • do obsługi prowadzonych wózków widłowych/ paletowych (z możliwością podniesienia wideł do 300 mmnie potrzeba specjalnych uprawnień, ale pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien mieć przeprowadzone szkolenia z zakresu BHP oraz instruktaż stanowiskowy
 • posiada dobry stan zdrowia i aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska pracy
 • jest trzeźwy i wypoczęty, ubrany w odzież roboczą, obuwie robocze
 • ma ukończone 18 lat

Definicja wózków unoszących - czym są wózki unoszące?

 • wózki unoszące (niepodlegające dozorowi technicznemu), określone jako „wózek z przymocowaną platformą lub widłami, dostosowany do podnoszenia ładunku na wysokość umożliwiającą jego transport” - unoszące ładunek na wysokość do 20 - 30 cm, służące do uniesienia i przewiezienia ładunku, palet  na tzw. wysokości transportowej potocznie zwane paleciaki. Wózki mogą być o napędzie ręcznym i/lub napędzie elektrycznym.
Zakres szkolenia:
 • Wymagane uprawnienia
 • Definicje
 • Budowa wózków i ich parametry
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy - lista kontrolna
 • Obowiązki operatora w trakcie pracy
 • Obowiązki operatora po zakończeniu pracy
 • Zagrożenia występujące podczas pracy – najczęstsze przyczyny wypadków
 • Test wiedzy
 • Obsługa wózka – część praktyczna
Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje stosowne zaświadczenie ukończenia kursu. Szkolenia prowadzimy na terenie Polski.