SPECJALISTKI Magdalena Kuduk

 

ul. E. Orzeszkowej 28/8

59-300 Lubin

 

Telefon: + 48 506 113 413

E - mail: biuro@specjalistki.com.pl

 

NIP 6921964977

REGON: 388538747

Kursy i szkolenia dla operatorów:

 

O NAS

KURSY OPERATORÓW

 

BHP

PRACUJ Z GŁOWĄ

 

BLOG

 KONTAKT

.

Kurs na wózek widłowy zakończony egzaminem przed komisją UDT. Szkolenia prowadzimy na naszym oddziale i u Klienta na projekcie.
Kurs na żuraw stacjonarny z egzaminem UDT. Szkolenia w grupach do 10 osób, zajęcia teoria i praktyka.
Kursy z egzaminem UDT podnośnik koszowy, podnosnik nożycowy, podnośnik samochodowy. Pytania egzaminacyjne omawiamy podczas szkolenia. Wysoka zdawalność. Ważność uprawnień 5 lat.
Szkolenia na suwnice ogólnego przeznaczenia. Kursy 1 dniowe z omówieniem pytań egzaminacyjnych. Szkolenie u Klienta.
Kurs ON-LINE sepowskie. Eksploatacja i dozór, zajęcia w małych grupach, egzamin przed komisją kwalifikacyjną w dniu szkolenia.
Kurs układnice magazynowe u Klienta. Każdy kurs kończy się egzaminem przed komisją UDT.
kurs hds
Kursy konserwator maszyn UTB przygotowują do egzaminu przed komisja UDT. Szkolenia w grupach do 5 osób.

ŻURAW SAMOJEZDNY BUD.

 + 48 605 827 668

+48 506 113 413

Specjalistki kursy wózek widłowy, podnośnik koszowy, podnosnik samochodowy, ładowarka teleskopowa., konserwator maszyn UTB, suwnica. Szkolenia zakończone egzaminem przed komisja UDT.

Potrzebujesz udt szkolenia z obsługi, konserwacji na wybrane maszyny budowlane?  Otwierasz magazyn i chcesz przeszkolić swoją załogę w obsłudze sprzętu magazynowego? W Twojej firmie nadchodzi czas obowiązkowego szkolenia BHP? Chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników w czasie wykonywania prac na wysokości?

 

Kursy wózka widłowego Wrocław | Kursy operatorów Wrocław - uprawnienia UTB ze Specjalistkami

 

Nasza firma zajmuje się kompleksowymi kursami dla operatorów na wózki widłowe, podesty ruchome, ładowarki teleskopowe czy suwnice cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, ponieważ przygotowują kursantów do pracy w zawodzie operatora. Wiele osób dziś decyduje się na przekwalifikowanie i podjęcie pracy w takich branżach jak budownictwo, przemysł, logistyka, montaż gdzie warto mieć praktyczne umiejętności oraz niezbędne uprawnienia do obsługi:

POZNAJ NAS

ZOBACZ OFERTĘ

Wzór uprawnień

Rozporządzenie 21.05.2019 r

zaświadczenie kwalifikacji UDT

przedłużenie kwalifikacji 

Ustawa 21.12.2000 r

o dozorze technicznym

Pełnomocnictwo

egzamin UDT

Rozporządzenie 9.01.2018 r ważność uprawnień imiennych

Wniosek o przedłużenie ważności uprawnień

Kurs na ładowarkę teleskopową zakończony egzaminem przed komisją UDT. Szkolenia prowadzimy na naszym oddziale i u Klienta na projekcie.

Szkolenia UDT - Specjalistki

kurs operatora maszyn

BHP w firmie

KURSY UDT i egzamin Urzędu Dozoru Technicznego

Kursy, uprawnienia UDT, na maszyny dla operatorów, konserwatorów

Kurs UDT obsługa urządzeń UTB | Uprawnienia UDT

 

 • Kursy operatora| Uprawnienia UDT wózka widłowego specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem (ładowarka teleskopowa/manitou) i wózka z ładunkiem unoszonym wraz z operatorem

 • Kursy operatora| Uprawnienia UDT wózki widłowe jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

 • operator wózków widłowych ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane

 • Kursy operatora| Uprawnienia UDT operator podestów : podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe, podesty ruchome przewoźne

 • Kursy operatora | Uprawnienia UDT operator suwnic : suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki, w tym kursie możliwość zdobycia zaświadczenia hakowy - sygnalista

 • Kursy operatora | Uprawnienia UDT operator żurawi : żuraw samojezdny, żuraw przewoźny typu HDS, żuraw stacjonarny

 • Kursy operatora | Uprawnienia UDT operator układnic magazynowych

 

Kurs UDT na konserwację urządzeń UTB | Uprawnienia UDT:

 

 • konserwator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych

 • konserwator podestów ruchomych

 • konserwator żurawi samojezdnych

 • konserwator żurawi przenośnych typu HDS

 • konserwator suwnic

 

 

 UPRAWNIENIA NADANE PRZEZ ZAKŁAD PRACY i LUB OŚRODEK SZKOLENIOWY  - ZAŚWIADCZENIA IMIENNE - tracą swoją ważność:

  

Imienne zezwolenia, zaświadczenia należy wymieć na uprawniania Urzędu dozoru Technicznego UDT w określonym terminie, który uzależniony jest od daty otrzymania zezwolenia: reguluje to Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12. 2017 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Aktualizacja terminów: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 

Terminy ważności zaświadczeń imiennych i ich wymiana: wydanych przez zakład pracy | ośrodek szkoleniowy

 

 • do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31 grudnia 2023 r (wcześniej było do 31.12.2019 r) 

 • do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31 grudnia 2026 r (wcześniej było do 31.12.2020 r) 

 • od dnia 01.01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31 grudnia 2027 r (wcześniej było do 31.12.2021 r) 

od dnia 01 styczeń 2027 r wszyscy operatorzy powinni posiadać właściwe uprawnienia, zdobyte według nowych wytycznych.

 

UPRAWNIENIA NADANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO UDT - dnia 1 stycznia 2019 roku weszła w życia nowelizacja Ustawy o Dozorze Technicznym, co zmieniła względem uprawnień?

 

Ważna zmian w nowelizacji Ustawy o Dozorze Technicznym jest wprowadzenie czasowych uprawnień do obsługi i konserwacji. Do tej pory świadectwa kwalifikacyjne do obsługi maszyn UTB wystawiano bezterminowo. Zmiana zakłada wprowadzenie ograniczonego terminu ważności uprawnień, który będzie wynosił  od 5 do 10 lat. Po tym okresie uprawnienia będą mogły być przedłużone nieodpłatnie - jak to zrobić? należy imiennie złożyć wniosek o  przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz oświadczyć, że w okresie ostatnich 5 lat przepracował przynajmniej 3 lata obsługując dane urządzenie.

 

Kiedy złożyć pisemny wniosek o przedłużenie uprawnień?

 • co najmniej 3 miesiące przed datą końca ważności uprawnień

W innym przypadku uprawnienia wygasną, i aby uzyskać je na nowo po raz kolejny trzeba będzie przystąpić do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

 • nowelizacja dotyczy wszystkich uprawnień, które zostały wydane jako bezterminowe,  zasadniczo, w większości będą to uprawnienia wydane przed 01.06.2019 r. Okres ważności tych uprawnień (które były wystawione jako bezterminowe) wynosi 5 lat i jest liczony od dnia wejścia w życie nowej ustawy tj. od 01.01.2019 roku. 

Przykład: jeśli pracownik zdał egzamin UDT i zdobył uprawnienia do obsługi podestów ruchomych w dniu 31.05.2019 r. (i wcześniej), na jego uprawnieniach nie ma daty ważności, to zachowują one ważność jedynie do 01.01.2024 r.

 

Zatrudniasz pracowników i nie posiadają oni wymaganych uprawnień wydanych przez UDT na wózki widłowe, podnośniki, ładowarki teleskopowe, suwnice, firma Specjalistki zorganizuje dla Ciebie kurs przygotowujący do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia prowadzimy w grupach maksymalnie do 10 osób i najczęściej są one 1 dniowe.

Podczas szkoleń udt omawiamy część pytań egzaminacyjnych, trenujemy podstawowe czynności operatora przed przystąpieniem do pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu pracy oraz omawiamy budowę maszyn i zasad BHP.

 

Kursy i szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski zarówno na naszych oddziałach jak i u Klienta w siedzibie, na projekcie budowlanym czy zakładzie przemysłowym.  Nasza centrala mieści się we Wrocławiu, realizujemy szkolenia z instruktorami, którzy posiadają uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Wieloletnia współpraca z naszymi partnerami w całej Polsce daje nam możliwość gwarancji i odpowiedzialności za prowadzone szkolenia pod kątem merytorycznym i praktycznym.

 

Odpowiedzialna praca wymaga poznania, zrozumienia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Każdy pracownik, niezależnie od branży, w której działa, posiadanego wykształcenia czy zajmowanego stanowiska, ma prawo wypełniać swoje obowiązki zawodowe bez ponoszenia niepotrzebnego ryzyka, w znanym i bezpiecznym otoczeniu. Bez tej świadomości każde wykonywane zadanie wiąże się z codziennym zagrożeniem dla życia i zdrowia. Przewodnią ideą naszej firmy jest systematyczne budowanie i poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznej pracy, zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników wszystkich szczebli.

 

Kursy na operatora Wrocław, Łódź, Stanowice, Opole, Gliwice, Katowice, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Bolesławiec, Głogów, Zielona Góra, Leszno, Legnica, Lubin, Polkowice, Środa Śląska, Wykroty, Zgorzelec, Nowa Sól, Komorniki, Cigacice.

 

Szkolenia udt Wrocław | Zielona Góra | Zgorzelec | Poznań  + 48 690 180 390

Szkolenia udt Łódź | Warszawa | Zgierz | Częstochowa          + 48 735 479 956

Szkolenia udt Lubin | Legnica | Opole | Katowice                    + 48 506 113 413

Wniosek

o sprawdzenie kwalifikacji

Do pobrania