KURSY UDT OPERATORÓW
ŻURAWIE WARSZTATOWE | ŻURAWIE STACJONARNE

Uprawnienia UDT żurawie warsztatowe

Żuraw stacjonarny, żuraw warsztatowy to tzw. dźwignica, która służy do przemieszczania ciężki ładunków na ograniczonym dystansie. Żuraw składa się z wysięgnika osadzonego na słupie lub przymocowanego do ściany ramienia. Wysięgnik wykonuje ruch obrotowy w promieniu 360°, wzdłuż wysięgnika / ramienia porusza się wciągnik, czyli mechanizm odpowiadający za podnoszenie ładunków w pionie (góra – dół). Ładunek może być przenoszony:

  • w pionie (góra - dół)
  • wzdłuż ramienia (przód - tył)
  • ruch okrężny – dookoła osi żurawia o 359 - 360° za pomocą mechanizmu obrotu ramienia żurawia.

PRAKTYCZNE INFORMACJE - Kursy na żurawie warsztatowe

KURS NA OPERATORA ŻURAWI STACJONARNYCH WROCŁAW, ŁODŹ, KRAKÓW, LUBIN, ZIELONA GÓRA, KATOWICE, POZNAŃ

Kurs na żurawie stacjonarne (kurs na dźwigi), kurs na żuraw warsztatowy) przeprowadzany jest u klienta. Kurs na żurawie stacjonarne prowadzone są w trybie 1 dniowym i składają się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończą się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora żurawików stacjonarnych warsztatowych i przyściennych w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat. 

Aby przystąpić do kursu UDT na żurawie stacjonarne, należy spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy, potwierdzone medycznie
  • złożyć wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji we właściwej jednostce UDT
  • opłacić szkolenie i egzamin

Kto wydaje uprawnienia do obsługi żurawi warsztatowych?

Taką możliwość mają trzy jednostki UDT, TDT, WDT. Uzależnione jest to od tego  na jakim obszarze znajduje się urządzenie, na którym przeprowadzany będzie egzamin praktyczny:

  • UDT wydaje uprawnienia, jeśli urządzenie znajduje się na obszarze, który nie podlega pod działanie TDT lub WDT czyli np. zakładzie przemysłowym, magazynie
  • WDT wydaje uprawnienia do obsługi żurawi stacjonarnych, które znajdują się na terenie jednostek wojskowych
  • TDT wydaje uprawnienia do obsługi żurawi stacjonarnych, które pracują w transporcie wodnym jak i transporcie kolejowym

Załatwimy wszystkie formalności związane z egzaminem UDT. Możliwość szkoleń i egzaminów w obecności tłumacza języka ukraińskiego, angielskiego.