KURSY UDT OPERATORÓW ŁADOWAREK TELESKOPOWYCH
wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Uprawnienia UDT - operator ładowarki teleskopowej | operator wózka systemowego

Szkolenia na ładowarki teleskopowe (MANITOU) mają na celu zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie obsługi ładowarek teleskopowych, wózków z unoszonym operatorem, zasad BHP oraz budowy maszyny. Ładowarki teleskopowe, wózki unoszące operatora są najczęściej wykorzystane w branży budowlanej i przemysłowej. W konfiguracji maszyn można znaleźć osprzęt różnego rodzaju, który pozwala na wykonanie wielu zadań. 

Są stosowane między innymi przy pracach montażowych, transporcie materiałów takich jak konstrukcja stalowa, elementy betonowe, palety czy z odpowiednim osprzętem używane są do montażu szyb i paneli obudowy obiektów, rolnictwie. Popularni producenci: Manitou, Caterpilar, JCB, Merlo, JLG, Magni. 

Szkolenia z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego, kursy szkolenia przygotowuje do egzaminu z zakresu obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych (ładowarki teleskopowe, wózki unoszące operatora), pozwala uczestnikom w praktyce zapoznać  się z maszynami oraz sposobami bezpośredniego ich wykorzystania w pracach na wysokości.

PRAKTYCZNE INFORMACJE - Kursy na ładowarki teleskopowe

Jakie urządzenia można obsługiwać z kategorią?

 • jest to kategoria nadrzędna nad kategorią II WJO i III WJO
 • z kategorią uprawnień można obsługiwać ładowarki teleskopowe proste i obrotowe oraz wózki widłowe
 • w tej kategorii znajdują się wózki widłowe, które podnoszą operatora wraz z ładunkiem

Kto może przystąpić do egzaminu?

 • kursant powinien mieć ukończone 18 lat

 • zaświadczenie badań lekarskich wskazujące możliwość pracy z użyciem maszyn

 • minimum wykształcenie podstawowe

 • wypełniony wniosek ze zgłoszeniem na szkolenie i egzamin

Uprawnienia UDT i TDT

 • od 2019 roku operatorzy posiadający uprawnienia UDT na dane urządzenie mogą też obsługiwać to urządzenie zarejestrowane w TDT.

 • mówi o tym nowelizacja z dnia 1 stycznia 2019 roku Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r

 • uprawnienia UDT na wózek widłowy, suwnicę, podest, ładowarkę operator może obsługiwać wyżej wymienione kategorie uprawnień zarejestrowane w TDT

 • uprawnienia nadawane są imiennie na jedną kategorię uprawnień

Ile ważne są uprawnienia na ładowarki, wózki ststemow?

 • Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z  dnia 21 maja 2019 r. wprowadza zmiany: okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kategorii wózki specjalizowane 5 lat
 • par. 7. 1. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie

Egzamin udt na wózki jezdniowe podnośnikowe?

 • egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej

 • kursant, otrzymuje pisemny test z 15 pytaniami, gdzie poprawnie należy odpowiedzieć na 11 pytań

 • po pozytywnym zaliczeniu testu odbywa się część praktyczna z użyciem maszyn

Przedłużenie uprawnień na ładowarki?

 • przedłużenie ważności zaświadczenia następuje na pisemny wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego - wzór wniosku Tutaj

 • podpisuje oświadczenie o czynnej praktyce minimum 3 lata na 5 lat ważności zaświadczenia

Co to jest Urząd dozoru Technicznego?

Zagadnienia, szkolenia na ładowarki, wózki systemowe

 • rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia, budowa urządzeń

 • znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w trakcie pracy, po zakończeniu pracy

 • zasady bezpiecznej eksploatacji ładowarek, diagramy udźwigu