KURSY UDT OPERATORÓW PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE
wolnobieżne przewoźne | samojezdne

Dlaczego my?

Poszukujesz najlepszych Kursów na podesty ruchome ? Chcesz zdobyć świadectwo kwalifikacyjne UDT - (Kurs na podesty ruchome) do ich samodzielnej obsługi i wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy? Znalazłeś się we właściwym miejscu! Skorzystaj z naszej oferty efektywnego szkolenia na podesty ruchome przejezdne, które prowadzimy w naszych oddziałach w Polsce jak i u Klienta. 

Maszyny nożycowe, przegubowe, masztowe, teleskopowe, podesty na samochodzie wykorzystuje się przede wszystkim do prac na wysokości. Najczęściej w budownictwie, przy pracach montażowych, instalacyjnych, ale i w trakcie modernizacji czy prac porządkowych w zakładzie przemysłowym.   

Praca na wysokości wymaga pewnych umiejętności. Dlatego poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa własnego oraz zasad BHP jest takie ważne. W związku z tym oferujemy kursy na podesty ruchome ( Kursy na zwyżki ) w miastach Wrocław, Łódź, Kraków, Lubin, Zielona Góra, Katowice, Poznań - których ukończenie i zdanie pozytywnie egzaminu przed komisją UDT uprawnia do prac na podestach ruchomych.

PRAKTYCZNE INFORMACJE - Kursy na podesty ruchome

Co zyskasz?

Zdobywając z nami świadectwo kwalifikacyjne UDT na podesty ruchome przejezdne otwierasz sobie drogę do zatrudnienia w wielu firmach z różnych branż. Nie musisz się o nic martwić. Zajmujemy się organizacją szkolenia jak i egzaminu państwowego, co pozwoli Tobie przejść przez cały cykl w jednym miejscu. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia własnego, jako jednych z najlepszych praktyków zagadnienia.

Jakie urządzenia można obsługiwać z kategorią?

 • podnośniki nożycowe, teleskopowe, przegubowe

 • podnośniki montowane na przyczepkach

 • podnośniki montowane na samochodach

 • dawna nazwa kategorii - uprawnienia 1P

Kto może przystąpić do kursu na podesty ruchome?

 • kursant powinien mieć ukończone 18 lat

 • zaświadczenie badań lekarskich wskazujące możliwość pracy na wysokości powyżej 3 metrów

 • minimum wykształcenie podstawowe

 • wypełniony wniosek ze zgłoszeniem na szkolenie i egzamin

Ile ważne są uprawnienia na podesty ruchome?

 • Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 21 maja 2019 r. wprowadza zmiany: okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla kategorii podesty ruchome przejezdne 5 lat
 • par. 7. 1. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie
 • uprawnienia nadawane są imiennie na jedną kategorię uprawnień

Uprawnienia UDT i TDT

 • od 2019 roku operatorzy posiadający uprawnienia UDT na dane urządzenie mogą też obsługiwać to urządzenie zarejestrowane w TDT.

 • mówi o tym nowelizacja z dnia 1 stycznia 2019 roku Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r

 • uprawnienia UDT na wózek widłowy, suwnicę, podest, ładowarkę operator może obsługiwać wyżej wymienione kategorie uprawnień zarejestrowane w TDT lub WDT.

Kursy, szkolenia na podesty ruchome - zagadnienia

 • rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia
 • budowa urządzeń
 • znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w trakcie pracy, po zakończeniu pracy
 • zasady bezpiecznej eksploatacji zwyżek, podestów ....

Przedłużenie uprawnień na podesty?

 • kategoria uprawnień podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, przewoźne, samojezdne

 • przedłużenie ważności zaświadczenia następuje na pisemny wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego - wzór wniosku Tutaj

 • podpisuje oświadczenie o czynnej praktyce minimum 3 lata na 5 lat ważności zaświadczenia

Egzamin udt na podesty ruchome, cena?

 • egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej

 • kursant, otrzymuje pisemny test z 15 pytaniami, gdzie poprawnie należy odpowiedzieć na 11 pytań

 • po pozytywnym zaliczeniu testu odbywa się część praktyczna z użyciem maszyn

 • ile kosztuje egzamin UDT na podesty ruchome: od dnia 09.02.2022 r - 212, 34 zł

Szkolenia w języku ukraińskim, kursy w języku angielskim?

 • prowadzimy kursy dla obcokrajowców w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim
 • materiały szkoleniowe
 • pytania egzaminacyjne UDT on - line
 • tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego podczas egzaminu UDT