KURSY UDT OPERATORÓW WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK

KURSY NA OPERATORA WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK - WROCŁAW, ŁÓDŹ, POZNAN, ZIELONA GÓRA

Wciągarki i wciągniki to bardzo użyteczne i praktyczne urządzenia, które są przydatne w wielu sytuacjach. Przede wszystkim ich zastosowanie znajdziemy w warsztatach, halach przemysłowych, a także w magazynach produkcyjnych. Za pomocą tych praktycznych urządzeń będziemy w stanie przemieszczać ciężkie przedmioty.

Wciągarki oraz wciągniki zaliczają się do grupy specjalistycznych maszyn transportu bliskiego UTB. Są to urządzenia transportowe o ograniczonym zasięgu. Urządzenia te określane są jako dźwignie proste lub też ciągniki, które podnoszą albo przeciągają ładunki z wykorzystaniem łańcuchów lub też lin z zaczepem typu hak

PRAKTYCZNE INFORMACJE - Kursy na wciągniki i wciągarki

KURS NA OPERATORA WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK WROCŁAW, ŁODŹ, KRAKÓW, LUBIN, ZIELONA GÓRA, KATOWICE, POZNAŃ

Czy potrzebuje uprawnień UDT do obsługi wciągników i wciągarek? 

Wciągarki i wciągniki są objęte dozorem technicznym, za który odpowiedzialny jest Urząd Dozoru Technicznego UDT. W zależności od charakterystyki i rodzaju urządzeń mogą one podlegać pod jedną z trzech kategorii dozoru technicznego:

  • Dozoru pełnego dla wciągarek i wciągników specjalnego przeznaczenia
  • Dozoru ograniczonego dla wciągarek i wciągników posiadających napęd mechaniczny lub też wyposażonych w napęd ręczny wszystkich mechanizmów, których udźwig jest powyżej 2000 kg.

Jak zdobyć uprawnienia na wciągniki i wciągarki?

Warto skorzystać z kursu na operatora wciągników i wciągarek prowadzonego przez firmę Specjalistki. Szkolenia prowadzone są u Klienta w trybie jednodniowego wykładu oraz zajęć praktycznych z bezpiecznej obsługi urządzenia. 

Aby przystąpić do kursu UDT na wciągniki i wciągarki, należy spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy, potwierdzone medycznie
  • złożyć wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji we właściwej jednostce UDT
  • opłacić szkolenie i egzamin
  • opłata za egzamin UDT - od 09.02.2022 r wynosi 212, 34 zł