SPECJALISTKI Magdalena Kuduk

 

ul. E. Orzeszkowej 28/8

59-300 Lubin

 

Telefon: + 48 506 113 413

E - mail: biuro@specjalistki.com.pl

 

NIP 6921964977

REGON: 388538747

Kursy i szkolenia dla operatorów:

 

O NAS

KURSY OPERATORÓW

 

BHP

PRACUJ Z GŁOWĄ

 

BLOG

 KONTAKT

.

 + 48 605 827 668

+48 506 113 413

Specjalistki kursy wózek widłowy, podnośnik koszowy, podnosnik samochodowy, ładowarka teleskopowa., konserwator maszyn UTB, suwnica. Szkolenia zakończone egzaminem przed komisja UDT.

Pożar, to niekontrolowany proces palenia się, występujący w miejscu do tego nie przeznaczonym, rozprzestrzeniający się w sposób niekontrolowany, powodujący zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz straty materialne.

 

Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, do najczęściej spotykanych zalicza się:

  • wadliwe urządzenia elektryczne
  • źle eksploatowane urządzenia techniczne
  • duże nagromadzenie materiałów łatwopalnych
  • nie przestrzeganie zakazu palenia w pomieszczeniu
  • kuchenka z butlą gazową.

 

Podstawa prawna szkolenia: 

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późn. zm.) Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz.351
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (z późn. zm.) Dz. U. z 1991 nr 88, poz. 400
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( z późn. zm.)
Kursy przeciwpożarowe on-line i stacjonarnie.

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE - PPOŻ