SPECJALISTKI Magdalena Kuduk

 

ul. E. Orzeszkowej 28/8

59-300 Lubin

 

Telefon: + 48 506 113 413

E - mail: biuro@specjalistki.com.pl

 

NIP 6921964977

REGON: 388538747

Kursy i szkolenia dla operatorów:

 

O NAS

KURSY OPERATORÓW

 

BHP

PRACUJ Z GŁOWĄ

 

BLOG

 KONTAKT

.

Chciałbyś poprawić swoją pozycję na rynku pracy? Planujesz zdobyć uprawnienia operatora wózka widłowego, ale nie wiesz, czy sobie poradzisz? Świetnie trafiłeś! Nasze kursy doskonale przygotują Cię do nowej roli i egzaminu UDT. Skorzystaj już teraz i skontaktuj się z naszym ośrodkiem szkoleniowym Specjalistki. To najprostszy sposób na zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego UDT do obsługi wózków widłowych.

 

Wózek widłowy - czym, tak naprawdę, jest?

 

Jest to urządzenie transportu bliskiego, służące do przemieszczania materiałów oraz urządzeń w poziomie i pionie, wykonujące zadania:

 • rotacji palet na regałach magazynowych,

 • przewożenia materiałów na paletach, skrzyniach

 • rozładunku palet, szpul, skrzyń z aut ciężarowych i dostawczych.

Według definicji Urzędu Dozoru Technicznego popularny "widlak" to wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia. Zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000r. oraz przepisami wykonawczymi, do jego obsługi wymagane są stosowne uprawnienia. Organem nadającym świadectwa kwalifikacji dla osób, jest na terenie Polski UDT.

 

Kurs z doświadczonym instruktorem

Organizowanie najlepszych kursów z obsługi wózków widłowych, prowadzonych przez doświadczonych instruktorów - praktyków. Szkolenia ze Specjalistkami mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, poprzez przekazanie odpowiednio dobranego zakresu wiadomości i wiedzy praktycznej.

 

Program szkolenia z obsługi wózków widłowych, informacje o:

 

 • przepisach dozoru technicznego, podstawach prawa pracy i przepisach BHP,

 • rodzajach ładunków i sposobach ich przemieszczania,

 • prawach i obowiązkach operatora,

 • zagadnieniach technicznych eksploatacji i obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, ich typach, budowie, rodzajach napędu,

 • czynnościach serwisowo-kontrolnych, związanych z przygotowaniem wózka do pracy, w jej trakcie i po zakończeniu.

Po części teoretycznej następuje przygotowanie praktyczne, które odbywa się na placu manewrowym. W trakcie praktyki uczymy wykorzystywania zdobytej wiedzy poprzez:

 • wykonywanie przez uczestnika wszystkich czynności, związanych z przemieszczaniem ładunku,

 • dokonywanie przeglądów dokumentacji w tym decyzji UDT, protokołu  wózków widłowych

 • samodzielne organizowanie otoczenia pracy wózka widłowego pod kątem bezpieczeństwa pracy,

 • prezentacji przez kursantów sposobów alarmowania o zagrożeniu i metod usuwania skutków zagrożeń.

Wszystkie elementy praktyczne nadzorowane są przez instruktorów i realizowane jako studium przypadku, czyli rozwiązywania konkretnych problemów i zagadnień, związanych z pracą wózka widłowego.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie?

 

Osoby zorientowane na osobisty rozwój, które pragną poprawić swoją sytuację na rynku pracy, spełniające następujące warunki:

 • posiadające wykształcenie co najmniej podstawowe,

 • które ukończyły 18 rok życia,

 • posiadające zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora wózka widłowego,

 • które dokonały opłaty za kurs.

 

Jak wygląda egzamin państwowy?

 

Ukończenie naszego szkolenia upoważnia Ciebie  do złożenia wniosku do egzaminu państwowego przed komisją UDT. Dopiero pozytywny wynik tego egzaminu jest równoznaczny z nadaniem imiennych uprawnień operatora wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Egzamin składa się z części teoretycznej (testowej), po zaliczeniu której kandydaci przystępują do części praktycznej egzaminu. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o dozorze technicznym, egzamin państwowy przed komisją UDT jest płatny oddzielnie (nie jest wliczony w koszt szkolenia). Wszelkie czynności, związane z egzaminem, wypełnia nasz ośrodek w imieniu osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacyjne UDTUprawnienia imienne UDT są ważne przez okres 10 lat na terenie Polski.

 

Szkol się ze Specjalistkami i zdobądź pracę operatora maszyn także w innych kategoriach uprawnień; operator suwnic, ładowarki teleskopowej, układnicy magazynowej czy żurawia stacjonarnego.

 

Kurs na operatora, konserwatora wózki widłowe:         + 48 506 113 413

Serwis, konserwacja, resurs, dokumentacja UDT:          + 48 668 967 406

 

Uprawnienia UDT na wózek widłowy - kompetencje i bezpieczeństwo.

04 maja 2021
Kursy energetyczne SEP
 + 48 605 827 668

+48 506 113 413

Specjalistki kursy wózek widłowy, podnośnik koszowy, podnosnik samochodowy, ładowarka teleskopowa., konserwator maszyn UTB, suwnica. Szkolenia zakończone egzaminem przed komisja UDT.