Hakowy / sygnalista

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznej pracy na stanowisku hakowego – sygnalisty.
Każde szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wystawieniem certyfikatu o ukończeniu szkolenia.

Praca hakowego, sygnalisty jest związana z transportem ładunków przy użyciu różnych urządzeń dźwignicowych, takich jak suwnice, HDS czy żurawie. Jest to praca uważana za pracę niebezpieczną ze względu na używanie ciężkiego sprzętu i ryzyko wypadków np. upadek ładunku z wysokości, zderzenie z obiektami … pracujesz przy załadunku, rozładunku, transporcie towarów i chcesz uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe ten kurs jest dla Ciebie.

Wymagania dla kandydatów na stanowisko hakowy, sygnalista:

Sygnalistą albo hakowym może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
 • posiadać umiejętność praktycznego wykonywania czynności hakowego – sygnalisty,
 • zdolność do komunikacji i umiejętność komunikowania się
 • posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie znajomości zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, doboru zawiesi, porozumiewania się z operatorem dźwignicy, transportu materiałów i czynności z tym związanych.

Osoba pełniąca funkcję hakowego | sygnalisty powinna posiadać dobry wzrok, słuch oraz zmysł organizacyjny, osoba przewidująca i energiczna.

Trzy formy szkolenia do wyboru:

 • Szkolenie online: spotykamy się online, prowadzimy szkolenie i egzamin w formie video spotkania (widzimy się i słyszymy)
 • Szkolenie stacjonarne: u nas w siedzibie lub u Klienta w miejscu pracy
 • Szkolenie w formie samokształcenia: kupujesz produkt w sklepie, pobierasz materiały na e-mail, uczysz się samodzielnie, uzupełniasz test egzaminacyjny (kliknij tutaj)

Zdobycie wiedzy na temat bezpiecznych praktyk, sprawia, że jest się bardziej świadomym zagrożeń i umożliwia reagowanie w odpowiedni sposób w przypadku nagłych sytuacji.

 

 • Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
 • Szkolenie stacjonarne 1 dniowe: zajęcia teoria + praktyka
 • Grupy maksymalnie 15 osób dla osób indywidualnych i firm
 • Podczas szkoleń kursanci otrzymują materiały szkoleniowe + kartę sygnałów ręcznych
 • Po zakończonym szkoleniu kursant pisze test jednokrotnego wyboru oraz wskazuje 3 sygnały ręczne wybrane losowe przez szkoleniowca.

 

 • Wynik testu poznasz bezpośrednio po szkoleniu wraz z wystawieniem imiennego Zaświadczenia

Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z obowiązkami i zasadami bezpiecznej pracy na stanowisku hakowy, sygnalista:

 

 • Znajomość przepisów prawnych - zadania i obowiązki z nich wynikające.
 • Bezpieczne podnoszenie i transportowanie materiałów.
 • Osprzęt i wyposażenie dźwignic.
 • Rodzaje i eksploatacja zawiesi transportowych.
 • Informacje o dozorze technicznym, urządzenia i wymagane kwalifikacje.
 • Sposoby komunikacji z obsługującym urządzenia transportu bliskiego UTB.
 • BHP i środki ochrony indywidualnej oraz oznakowanie miejsca wykonywania prac transportowych. Wypadki przy pracy.
 • Szkolenie online: spotykamy się online, prowadzimy szkolenie i egzamin w formie video spotkania (widzimy się i słyszymy)
 • Szkolenie stacjonarne: u nas w siedzibie lub u Klienta w miejscu pracy
 • Szkolenie w formie samokształcenia: pobierasz materiały na e-mail, uczysz się samodzielnie, uzupełniasz test egzaminacyjny

 

Wybór formy szkolenia należy do Ciebie – po każdym szkoleniu otrzymasz imienny Certyfikat o ukończeniu kursu.

 • Bezpośrednio po realizacji szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie w formie PDF na wskazany e -mail. Zaświadczenie w formie wydrukowanej (oryginał) zostanie wysłane pocztą na wskazany adres przez kursanta.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do pobrania: Kliknij tutaj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących
Do pobrania: Kliknij tutaj

Bezpieczna praca przy obsłudze żurawi:

Do pobrania: Kliknij tutaj

Kody sygnalizacyjne ręczne:

Do pobrania: Kliknij Tutaj

Dane firmowe

Adres rejestrowy
ul. E. Orzeszkowej 28/8 | 59-300 Lubin

Adres korespondencyjny
ul. Atramentowa 5 | 55 – 040 Bielany Wrocławskie (budynek Blackpoint)

NIP: 6921964977
REGON: 388538747
Konto bankowe dla płatnika PLN: Alior Bank S.A. PL 95 2490 0005 0000 4530 1846 3001

Wpis do ewidencji firm szkoleniowych numer: 2.02/00171/2021
Formularz kontaktowy