SZKOLENIA BHP - ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy w art. 226 pracodawca ma obowiązek:

 • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk związanych z branżą:

 • budownictwo
 • administracja
 • pracodawcy
 • aktualizacja COVID 19

Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca powinien wykonać kiedy:

 • tworzy nowe stanowiska pracy
 • wprowadza zmiany na poszczególnych stanowiskach pracy
 • w razie powstania zdarzenia wypadkowego
 • nakaz Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • gdy mają miejsce zmiany dotyczące wymogów stawianych środkom ochrony
Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Dane firmowe

Adres rejestrowy
ul. E. Orzeszkowej 28/8 | 59-300 Lubin

Adres korespondencyjny
ul. Atramentowa 5 | 55 – 040 Bielany Wrocławskie (budynek Blackpoint)

NIP: 6921964977
REGON: 388538747
Konto bankowe dla płatnika PLN: Alior Bank S.A. PL 95 2490 0005 0000 4530 1846 3001

Wpis do ewidencji firm szkoleniowych numer: 2.02/00171/2021
Formularz kontaktowy