KURSY SEP - UPRAWNIENIA SEP

Szkolenia SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich

EKSPLOATACJA - DOZÓR - POMIARY G1 | G2 | G3

Kursy szkolenia SEP

Każdy elektryk powinien ukończyć kurs SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich, by posiadać aktualne uprawnienia. Istnieją trzy rodzaje kursów SEP, które dzieli się na szkolenia elektryczne, energetyczne oraz gazowe. Mają one oznaczenia G1, G2 oraz G3.  

Podział uprawnień SEP: 

 • E - Eksploatacja Instalacji, Sieci Oraz Urządzeń Elektroenergetycznych I Gazowych
 • D – Dozór Instalacji, Sieci Oraz Urządzeń Elektroenergetycznych I Gazowych

Kursy na uprawnienia elektryczne G1 - eksploatacja i dozór

Firma Specjalistki realizuje kursy elektryczne G1, które pozwalają zdobyć uprawnienia w pełnym zakresie, w tym uprawnienia do 1 kv oraz powyżej 1kv.

Szkolenia elektryczne obejmują wiadomości z zakresu:

 • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • ochrony przeciwporażeniowej,
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych

Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „e” i dozoru – „d” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Uzyskane po jego ukończeniu uprawnienia SEPowskie umożliwiają pracę z takimi urządzeniami jak: sieci trakcyjne, oświetlenie miejskie, urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy oraz zespoły prądotwórcze.

Dla kogo jest kurs SEP?  firm, pracowników robót elektrycznych i elektroenergetycznych, który na co dzień zajmuje się eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Kursy na uprawnienia energetyczne (cieplne)  G2- eksploatacja, dozór

Firma Specjalistki realizuje kursy na uprawnienia energetyczne G2, które obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń energetycznych. Szkolenia energetyczne G2 mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „e” i dozoru – „d” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia energetyczne obejmują wiedzę z zakresu: 

 • wiadomości z zakresu: budowy i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • prawa energetycznego,
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Dla kogo jest kurs?  pracowników: palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy.

Kursy na uprawnienia gazowe G3 - eksploatacja, dozór

Firma Specjalistki realizuje kursy na uprawnienia energetyczne G2, które obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń energetycznych. Szkolenia energetyczne G2 mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „e” i dozoru – „d” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Szkolenia energetyczne obejmują wiedzę z zakresu: 

 • wiadomości z zakresu: budowy i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • prawa energetycznego,
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Dla kogo jest kurs?  pracowników: palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy.

Ważne informacje dla Klienta

Jak zdobyć uprawnienia SEPowskie? 

 • Na kurs mogą zapisać się osoby indywidualne, jak i także całe grupy pracowników firmy

 • kurs odbywa się ON-LINE od poniedziałku do soboty

 • czas szkolenia około 6 godzin oraz stacjonarnie

 • szkolenie kończy się egzaminem w tym samym dniu lub na drugi dzień również on-line, nasze komisje mają uprawnienia do egzaminowania wszystkich grup

 • szkolenie odbywa się w niewielkich grupach maksymalnie do 10 osób

 • pozytywny wynik egzaminu nadaje uprawnienia

Jakie dokumenty trzeba wypełnić aby zapisać się na kurs? 

 • decydując się na kurs otrzymasz od nas informację e mail:
 • potwierdzenie terminu i godziny szkolenia

 • dokumenty do samodzielnego wypełnienia: wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

 • fakturę przelew - cena za kurs i egzamin

 • legitymację z uprawnieniami państwowymi wysyłamy na wskazany adres

Ile są ważne uprawnienia SEP? 

 • uczestnik szkolenia, który zdał egzamin SEP z wynikiem pozytywnym, otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat

Jakie warunki trzeba spełnić aby przystąpić do kursu? 

 • pełnoletność – ukończony 18 rok życia

 • wykształcenie minimum podstawowe

 • Cena egzaminu SEP = 315 zł - 1 kategoria uprawnień