Wymiana butli LPG

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznego użytkowania butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym. Szkolenie realizujemy na podstawie programu zatwierdzonego: Nr rejestru Akademii UDT: 01/12/2023/BUB.

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wystawieniem certyfikatu o ukończeniu szkolenia.

Wymagania dla kandydatów na stanowisko wymiana butli gazowej w wózku widłowym:

 • ukończone18 lat
 • ukończenie szkolenia zgodnie z programem oraz posiadać umiejętność praktycznego wykonywania czynności
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków widłowych UDT nie upoważnia operatora do wymiany butli gazowej w wózku o napędzie gazowym.

 • Zdobędziesz wiedzę na temat bezpiecznych praktyk bezpiecznej wymiany butli gazowych oraz sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 

 • Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
 • Szkolenie stacjonarne zajęcia teoria + praktyka: 6 godzin
 • Grupy maksymalnie 15 osób dla osób indywidualnych i firm
 • Podczas szkoleń kursanci otrzymują materiały szkoleniowe
 • Po zakończonym szkoleniu kursant pisze test jednokrotnego wyboru oraz wymienia praktycznie butlę.

 • Wynik testu poznasz bezpośrednio po szkoleniu wraz z wystawieniem imiennego zaświadczenia.
 • Szkolenie realizujemy na podstawie programu zatwierdzonego: Nr rejestru Akademii UDT 01/12/2023/BUB.
 • Wymagania dotyczące warunków użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową (oświetlenie, wentylacja, temperatura, stosowane narzędzia, środki ochrony indywidulanej).
 • Charakterystyka paliw gazowych stosowanych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.
 • Wymagania dotyczące stanowiska do wymiany butli.
 • Rodzaje instalacji gazowych oraz butli.
 • Stosowane oznaczenia.
 • Terminy i warunki dopuszczenia do eksploatacji.
 • Kontrola szczelności instalacji gazowej.
 • Transport wewnątrzzakładowy butli na paliwa gazowe oraz zagrożenia występujące przy tych czynnościach.
 • Zagrożenia oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
 • BHP
 • Stosowane oznaczenia.
 • Czynności obsługi codziennej związanej z instalacją gazową.
 • Czynności związane z wymianą butli.
 • Kontrola szczelności instalacji gazowej.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Do pobrania: Kliknij tutaj

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Do pobrania: Kliknij tutaj

Dane firmowe

Adres rejestrowy
ul. E. Orzeszkowej 28/8 | 59-300 Lubin

Adres korespondencyjny
ul. Atramentowa 5 | 55 – 040 Bielany Wrocławskie (budynek Blackpoint)

NIP: 6921964977
REGON: 388538747
Konto bankowe dla płatnika PLN: Alior Bank S.A. PL 95 2490 0005 0000 4530 1846 3001

Wpis do ewidencji firm szkoleniowych numer: 2.02/00171/2021
Formularz kontaktowy