Szkolenia pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc to czynności wykonywane na poszkodowanych w wypadkach, katastrofach i nagłych zachorowaniach zagrażających ich życiu lub zdrowiu do czasu zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej. W każdym zakładzie pracy powinna być osoba, bądź osoby wyznaczone i przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki.

Obowiązek w tym zakresie ciąży na pracodawcy, wynika to zarówno z Kodeksu Pracy, jak i z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP. 

Przykładowy program kursu:

 • zagadnienia związane z pierwszą pomocą
 • łańcuch przeżycia
 • ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia (bezpieczeństwo)
 • ocena przytomności
 • udrażnianie dróg oddechowych
 • sprawdzanie czynności życiowych
 • badanie urazowe poszkodowanego
 • wywiad z poszkodowanym
 • zawał mięśnia sercowego
 • nagłe stany w cukrzycy
 • oparzenia, odmrożenia
 • postępowanie z ranami
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO)
 • układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach
 • numery alarmowe
 • wyposażenie apteczki

Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Po zakończonym kursie otrzymasz od nas zaświadczenie ze szczegółowym programem kursu – wersja PDF do pobrania lub pocztą tradycyjna. 

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej odbywają się na podstawie:

 • art. 162 Kodeksu karnego
 • Kodeks pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (z późn. zm.) Dz. U. z 1974r. poz. 141
 • § 44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. J. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216)
 

Dane firmowe

Adres rejestrowy
ul. E. Orzeszkowej 28/8 | 59-300 Lubin

Adres korespondencyjny
ul. Atramentowa 5 | 55 – 040 Bielany Wrocławskie (budynek Blackpoint)

NIP: 6921964977
REGON: 388538747
Konto bankowe dla płatnika PLN: Alior Bank S.A. PL 95 2490 0005 0000 4530 1846 3001

Wpis do ewidencji firm szkoleniowych numer: 2.02/00171/2021
Formularz kontaktowy