Kursy konserwatora UDT

KURSY UDT DLA KONSERWATORÓW MASZYN UTB

konserwator wózków widłowych, konserwator ładowarek teleskopowych, konserwator podestów ruchomych, konserwator suwnic, wciągników i wciągarek

Praca konserwatora jest praca odpowiedzialną, wykonująca ją osoba powinna posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, maszynoznawstwa oraz technologii naprawy maszyn.  Konserwator UTB,  powinien posiadać umiejętności techniczne oraz wieloletnią wiedzę na temat budowy urządzeń transportu bliskiego (od wózków widłowych przez podesty, ładowarki teleskopowe, suwnice, układnice itd.).

Jakie obowiązki należą do konserwatora UTB: kontrolować stan techniczny pojazdu, wykonywać regularnie i niezbędne przeglądy konserwacyjne, sprawdzać stan elementów odpowiadających za bezpieczeństwo pracy maszyn oraz operatorów.

Uprawnienia UDT konserwator urządzeń dźwignicowych

Praca konserwatora jest praca odpowiedzialną, wykonująca ją osoba powinna posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, maszynoznawstwa oraz technologii naprawy maszyn.  Konserwator UTB,  powinien posiadać umiejętności techniczne oraz wieloletnią wiedzę na temat budowy urządzeń transportu bliskiego (od wózków widłowych przez podesty, ładowarki teleskopowe, suwnice, układnice itd.).

Jakie obowiązki należą do konserwatora UTB: kontrolować stan techniczny pojazdu, wykonywać regularnie i niezbędne przeglądy konserwacyjne, sprawdzać stan elementów odpowiadających za bezpieczeństwo pracy maszyn oraz operatorów.

PRAKTYCZNE INFORMACJE - Kursy konserwatorów UTB

KONSERWATOR MASZYN KURSY

WROCŁAW, ŁODŹ, KRAKÓW, LUBIN, ZIELONA GÓRA, KATOWICE, POZNAŃ

Szkolenia na konserwatora według kategorii uprawnień: 

 • konserwator wózków widłowych

 • konserwator podestów ruchomych

 • konserwator żurawi samojezdnych i żurawi przenośnych HDS

 • konserwator wózków specjalizowanych – ładowarka teleskopowa

 • konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek

Operator, który chce zdobyć uprawnienia konserwatorskie powinien spełniać warunki: 

 • ukończone 18 lat

 • wykształcenie minimum zawodowe

 • posiada orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego UTB

 • doświadczenie zawodowe

 • zalecane uprawnienia SEP + uprawnienia UDT do obsługi wybranej kategorii uprawnień konserwacji

Ile trwa kurs na konserwatora? 

 • kurs jest dla jednej kategorii uprawnień

 • minimum 2 dni – w zależności od posiadanych umiejętności kursanta

 • wymagane jest doświadczenie – minimum 6 miesięcy

Uprawnienia konserwatora UDT – ważność: 

IWJK – pozwalająca na konserwację jezdniowych wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz wózków specjalizowanych (np. wózków unoszących)

IIWJK – umożliwiająca wykonywanie prac konserwatorskich wyłącznie na wózkach jezdniowych podnośnikowych o mechanicznym napędzie podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych (w tym wózkach paletowych elektrycznych)

IPK – konserwator podestów ruchomych wolnobieżnych 

Jak wygląda egzamin na konserwatora UDT?: 

 • pisemny test w obecności komisji kwalifikacyjnej UDT 15 pytań, należy poprawnie odpowiedzieć na 11

 • pytania dodatkowe od komisji kwalifikacyjnej

 • praktyka z użyciem maszyn

Firma Specjalistki Magdalena Kuduk, to zespół praktyków z długim stażem w zakresie bezpieczeństwa pracy pracowników. Zajmujemy się kreowaniem świadomości bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza przy obsługiwaniu maszyn budowlanych i magazynowych, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania pracy na wysokości. Jesteśmy przekonani, że zadbanie o odpowiednie kompetencje w obszarze bezpiecznej pracy przekłada się na zauważalną poprawę jakości i wydajności funkcjonowania każdej firmy czy organizacji.

Kurs UDT na konserwację urządzeń UTB | Uprawnienia UDT:

 • konserwator wózków widłowych 

 • konserwator ładowarek teleskopowych

 • konserwator podestów ruchomych

 • konserwator żurawi samojezdnych

 • konserwator żurawi przenośnych typu HDS

 • konserwator suwnic

Przykładowe pytania | zagadnienia UDT – konserwator pytania:

1. Na podstawie jakiego aktu prawnego działa UDT, dozór techniczny
2. Terminy przeglądów konserwacyjnych – gdzie i kto określa terminy
3. Konserwator, zadania, obowiązki – kto ustala ich zakres i jakie zadania są wymagane od konserwatora
4. Kryteria zużycia cięgien nośnych, badania, eksploatacja, uszkodzenia
5. Prawidłowy sposób prowadzenia dziennika konserwacji; wymagania, obowiązki konserwatora, kwalifikacje, formy, terminy
6. Księga rewizyjna, dokumentacja dopuszczająca urządzenie techniczne do użytkowania

Dane firmowe

Adres rejestrowy
ul. E. Orzeszkowej 28/8 | 59-300 Lubin

Adres korespondencyjny
ul. Atramentowa 5 | 55 – 040 Bielany Wrocławskie (budynek Blackpoint)

NIP: 6921964977
REGON: 388538747
Konto bankowe dla płatnika PLN: Alior Bank S.A. PL 95 2490 0005 0000 4530 1846 3001

Wpis do ewidencji firm szkoleniowych numer: 2.02/00171/2021
Formularz kontaktowy