Szkolenia przeciwpożarowe

Pożar, to niekontrolowany proces palenia się, występujący w miejscu do tego nie przeznaczonym, rozprzestrzeniający się w sposób niekontrolowany, powodujący zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz straty materialne. 

Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, do najczęściej spotykanych zalicza się:

  • wadliwe urządzenia elektryczne
  • źle eksploatowane urządzenia techniczne
  • duże nagromadzenie materiałów łatwopalnych
  • nie przestrzeganie zakazu palenia w pomieszczeniu
  • kuchenka z butlą gazową.

Podstawa prawna szkolenia:

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późn. zm.) Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz.351
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (z późn. zm.) Dz. U. z 1991 nr 88, poz. 400
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( z późn. zm.)

Dane firmowe

Adres rejestrowy
ul. E. Orzeszkowej 28/8 | 59-300 Lubin

Adres korespondencyjny
ul. Atramentowa 5 | 55 – 040 Bielany Wrocławskie (budynek Blackpoint)

NIP: 6921964977
REGON: 388538747
Konto bankowe dla płatnika PLN: Alior Bank S.A. PL 95 2490 0005 0000 4530 1846 3001

Wpis do ewidencji firm szkoleniowych numer: 2.02/00171/2021
Formularz kontaktowy