"PRACUJ Z GŁOWĄ"

Program poprawy bezpieczeństwa operatorów

przygotujemy szkolenia dla pracowników w porozumieniu z twoimi potrzebami

Jak zwiększyć bezpieczeństwo podczas pracy

Problematyka związana z wypadkami przy pracy, zdarzeniami potencjalnie niebezpiecznymi, brawurą i lekkomyślnością pracowników to temat, który dotyka praktycznie każdego zakładu pracy. Szczególnie dotyczy tych firm, w których wykorzystywany jest sprzęt, który podlega wymaganiom Urzędu Dozoru Technicznego. Zwłaszcza wymagania prawne, techniczne i te związane z przygotowaniem operatora do wykonywania pracy jako operator. 

Mamy dla ciebie program poprawy bezpieczeństwa pracy z użyciem maszyn UTB – przygotujemy szkolenia dla pracowników w porozumieniu z twoimi potrzebami. Mamy trzy pakiety poprawy bezpiecznej pracy w firmie:

  • dla operatorów z uprawnieniami
  • dla kierowników, brygadzistów, majstrów, osób kierującymi operatorami
  • dla służb BHP, nadzorujących bezpieczeństwo pracy

Idea

Pracuj z głową” to nie tylko pusty frazes. To styl. Styl, w jakim tworzymy atmosferę przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Nie napinamy się przy tym i nie wstrzymujemy powietrza. Nie mamy aspiracji bycia kolejnym, wszechobecnym kombajnem szkoleniowym, w którym liczą się tylko słupki w zestawieniach. Chcemy być blisko ludzipoznawać ich potrzeby i problemy, budować długotrwałe relacje. Niezależnie, czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą – skorzystaj z naszej strategii rozwoju „Pracuj z głową„. Rozwijamy się lecz pozostaniemy przy naszym stylu pracy. Chcemy zachować swobodę i niezależność, by prowadzić zajęcia w sposób niekonwencjonalny i nowatorski. 

Działanie

Pracuj z głową„, to osobiste zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności. Praca jest bowiem procesem za bezpieczeństwo którego odpowiada nie tylko kadra zarządzająca, ale każda osoba w łańcuchu produkcyjnym. Dlatego niezmiernie istotna jest kwestia ciągłego szkolenia pracowników, budowania ich świadomości i poczucia odpowiedzialności za wykonywane czynności. Z tego powodu „Pracuj z głową” to klucz do rozwoju dla wszystkich: dyrektorów, managerów i pracowników liniowych, oferujący każdemu adekwatny do stanowiska zasób wiedzy i metody dydaktyczne. Skorzystaj z naszych doskonale zorganizowanych, merytorycznych szkoleń. Jako profesjonalna jednostka szkoleniowa gwarantujemy wysoką jakość dokształcania w przyjaznej i swobodnej atmosferze.

Efekty

W „Pracuj z głową” wiemy, że nie wystarczy w telegraficznym skrócie napchać do głowy wiedzy. Ważne jest, by umieć ją wykorzystać i właśnie na to kładziemy największy nacisk w procesie szkoleniowym. Dlatego przygotowujemy dla naszych kursantów materiały dydaktyczne najwyższej jakości, wspierane multimediami, i zajęciami praktycznymi, których formułę opieramy na naszym doświadczeniu.

Dzięki takiemu nastawieniu, uczestnicy naszych szkoleń nabywają nawyku dbałości o bezpieczeństwo pracy i wykorzystują go na co dzień w swoim życiu zawodowym. Angażując kursantów w zajęcia, podnosimy poziom ich wrażliwości oraz świadomości. Uświadamiamy i wykazujemy, że wypadki przy pracy nie są zbiegiem okoliczności, pechem, lecz tworzą łańcuch przyczynowo – skutkowy, którego ogniwa utworzone są z zaniedbań, zaniechań, braku wyobraźni, rutyny a czasami także arogancji i brawury

Pracujmy więc z głową, żeby każdego dnia móc wracać do domu z poczuciem dobrze wypełnionego zadania. Pracujmy z głową, by dać sobie szansę na pełnię życia i radość dawania siebie swoim bliskim.

Wieloletnia współpraca z naszymi partnerami w całej Polsce daje nam możliwość gwarancji i odpowiedzialności za prowadzone szkolenia pod kątem merytorycznym i praktycznym. 

Odpowiedzialna praca wymaga poznania, zrozumienia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Każdy pracownik, niezależnie od branży, w której działa, posiadanego wykształcenia czy zajmowanego stanowiska, ma prawo wypełniać swoje obowiązki zawodowe bez ponoszenia niepotrzebnego ryzyka, w znanym i bezpiecznym otoczeniu. Bez tej świadomości każde wykonywane zadanie wiąże się z codziennym zagrożeniem dla życia i zdrowia. Przewodnią ideą naszej firmy jest systematyczne budowanie i poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznej pracy, zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników wszystkich szczebli.

Dane firmowe

Adres rejestrowy
ul. E. Orzeszkowej 28/8 | 59-300 Lubin

Adres korespondencyjny
ul. Atramentowa 5 | 55 – 040 Bielany Wrocławskie (budynek Blackpoint)

NIP: 6921964977
REGON: 388538747
Konto bankowe dla płatnika PLN: Alior Bank S.A. PL 95 2490 0005 0000 4530 1846 3001

Wpis do ewidencji firm szkoleniowych numer: 2.02/00171/2021
Formularz kontaktowy