SPECJALISTKI Magdalena Kuduk

 

ul. E. Orzeszkowej 28/8

59-300 Lubin

 

Telefon: + 48 506 113 413

E - mail: biuro@specjalistki.com.pl

 

NIP 6921964977

REGON: 388538747

Kursy i szkolenia dla operatorów:

 

O NAS

KURSY OPERATORÓW

 

BHP

PRACUJ Z GŁOWĄ

 

BLOG

 KONTAKT

.

 + 48 605 827 668

+48 506 113 413

Specjalistki kursy wózek widłowy, podnośnik koszowy, podnosnik samochodowy, ładowarka teleskopowa., konserwator maszyn UTB, suwnica. Szkolenia zakończone egzaminem przed komisja UDT.

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy w art. 226 pracodawca ma obowiązek:

 • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

 

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk związanych z branżą:

 • budownictwo
 • administracja 
 • pracodawcy
 • aktualizacja COVID 19

 

Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca powinien wykonać kiedy:

 • tworzy nowe stanowiska pracy
 • wprowadza zmiany na poszczególnych stanowiskach pracy
 • w razie powstania zdarzenia wypadkowego
 • nakaz Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • gdy mają miejsce zmiany dotyczące wymogów stawianych środkom ochrony

 

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

BHP - ocena ryzyka zawodowego