KURSY UDT OPERATORÓW ŻURAWI 
ŻURAWIE SAMOJEZDNE TYP HDS, ŻURAWIE BUDOWLANE

Uprawnienia UDT żurawie typ HDS, żurawie budowlane, żurawie samojezdne

Żuraw samojezdny (dźwig) to dźwignica zamontowana na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym: składa się z wychylnego wysięgnika i wciągarek.

Żuraw typ HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy), to dźwignica zamontowana na samochodzie ciężarowym: zbudowana jest pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią, bądź z tyłu pojazdu.

Gdzie można wykorzystać żurawie samojezdne i żurawie HDS: przede wszystkim przewożenie, podnoszenie ładunków, praca montażowe oraz składowanie materiałów. Aby operator maszyn mógł wykonywać wymieniony rodzaj prac, powinien uzyskać wymagane uprawnienia do obsługi żurawi. 

Jak zdobyć uprawnienia operatora żurawi? 

  • zrealizuj kurs ze Specjalistkami - kursy 1 - 2 dniowe teoria + praktyka
  • zdaj egzamin przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego UDT - egzamin jest egzaminem Państwowym
Ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego (uprawnień): 
  • Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) - 10 lat
  • Żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) - 5 lat


PRAKTYCZNE INFORMACJE - Kursy na żurawie budowlane

KURS NA OPERATORA ŻURAWI HDS | ŻURAWI SAMOJEZDNYCH | ŻURAWI BUDOWLANYCH

Kurs na żurawie stacjonarne (kurs na dźwigi), kurs na żuraw warsztatowy) przeprowadzany jest u klienta. Kurs na żurawie stacjonarne prowadzone są w trybie 1 dniowym i składają się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończą się egzaminem państwowym przed komisją UDT. 

Aby przystąpić do kursu UDT na żurawie stacjonarne, należy spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy, potwierdzone medycznie
  • złożyć wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji we właściwej jednostce UDT
  • opłacić szkolenie i egzamin