Wózki unoszące i kwestie techniczno-prawne

Czym są wózki unoszące, jakie należy mieć uprawnienia do obsługi urządzenia oraz czym jest wózek unoszący dowiesz się w poniższym tekście. Firma Specjalistki organizuje i realizuje szkolenia operatorów te, które wymagają formy egzaminu UDT jaki te, które wymagają formy instruktażu stanowiskowego BHP.

Wózek unoszący, co to takiego?

Wózek unoszący potocznie nazywany paleciak, piesek, dron. To ręczny wózek widłowy, który wykorzystywany jest przede wszystkim do transportowania na niewielkich dystansach ładunków znajdujących się na paletach. Wózek unoszący unosi palety na wysokość do maksymalnie 30 centymetrów. Charakteryzują się większą zwrotnością i niewielkimi gabarytami w porównaniu do klasycznych wózków czołowych,

Wózek unoszący ze względu na wysokość unoszenia jest definiowany w Polskich Normach jako właśnie unoszący – błędne jest określenie „wózek podnośnikowy”. Wózki podnośnikowe służą bowiem do podnoszenia palet z ładunkiem na większe niż 30 centymetrów wysokości po to aby umieścić ładunek na regałach o znacznych wysokościach.

Czy do obsługi wózków unoszących potrzebne są uprawnienia UDT?

Wózki definiowane jako wózki paletowe unoszące to wózki pchające lub ciągnikowe, czyli ciągniki przemysłowe, które obsługują pociągi logistyczne, nie podlegają nadzorowi UDT. Oznacza to, że takie wózki są zwolnione z badania odbiorczego.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 15.12.2017 roku – treść § 4 ust. 2, jasno definiuje, że osoby mogące obsługiwać urządzenia tego typu muszą mieć skończone 18 lat oraz posiadać zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabycie niezbędnych umiejętności lub dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi.

Czy operator korzystający z wózków unoszących musi podpisywać listę kontrolną?

Każdy pracownik korzystający z wózka unoszącego jest zwolniony z podpisywania listy kontrolnej. Wózki unoszące są grupą urządzeń, które nie podlegają nadzorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. To oznacza, że pracownik wykorzystujący wózek unoszący może bez uprawnień się nim posługiwać w zakładzie pracy.

Ważne aby każdy pracownik, który będzie operatorem wózka unoszącego przeszedł odpowiednie szkolenie BHP, instruktaż stanowiskowy związany z bezpieczną obsługą urządzenia oraz zapobieganiu ewentualnym wypadkom przy pracy. Taki instruktaż możecie zorganizować z firmą szkoleniową Specjalistki, która na podstawie instrukcji obsługi oraz zasad BHP panującym w danym zakładzie zorganizuje i przeprowadzi kurs dla pracowników.