Suwnice. Jak zapewnić bezpieczeństwo użytkowania?

Suwnice to urządzenia, które pracują we wszystkich warunkach i najróżniejszych gałęziach przemysłu. Powszechność ich wykorzystania sprawia, że mogą stanowić ciekawą opcję dla osób poszukujących nowej roli w życiu zawodowym. Warto pamiętać, że do ich bezpiecznej obsługi i eksploatacji wymagane jest świadectwo kwalifikacji UDT, popularnie zwane uprawnieniami oraz poddanie rejestracji i okresowym badaniom UDT.

Suwnice według UDT.

Ten rodzaj maszyny do transportu bliskiego, według przepisów UDT, należy do jednej rodziny z:

  • wciągnikami – przeznaczonymi do podnoszenia ładunku w pionie, bez możliwości przejazdu, których obudowa stanowi jednocześnie konstrukcję nośną,
  • wciągarkami, potocznie zwanymi elektrowciągami – pełni takie same funkcje, jak wciągnik, jednak mechanizm podnoszenia jest w nich niezwiązany z konstrukcją nośną,
  • żurawiami stacjonarnymi (warsztatowymi), które są zbudowane z osadzonego na słupie wysięgnika z poruszającym się po nim wciągnikiem.

Suwnice są bardziej rozbudowane, gdyż zostały wzbogacone o możliwość przemieszczania się z zawieszonym na wciągniku lub wciągarce ładunkiem. Może mieć konstrukcję belkową, bramową lub wspornikową (z punktem podparcia tylko z jednej strony).

Wszystkie te urządzenia transportu bliskiego łączy podleganie przepisom o dozorze technicznym, więc do ich obsługi i konserwacji wymagane są uprawnienia, nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Istnieją jednak pewne wyjątki:

  • jeśli udźwig każdego z nich nie przekracza 250kg,
  • jeśli udźwig wciągników, żurawi i wciągarek ogólnego przeznaczenia z napędem elektrycznym jednofazowym nie przekracza 1000kg,
  • lub 2000kg przy napędzie ręcznym,

urządzenia te podlegają dozorowi uproszczonemu, tzn. nie są wymagane świadectwa kwalifikacyjne do obsługi. Obowiązkowe jest natomiast przeprowadzanie okresowych czynności serwisowych przez osoby z uprawnieniami UDT.

Przed dopuszczeniem do eksploatacji, urządzenia te muszą być kompletne, sprawne, jednoznacznie zidentyfikowane na podstawie przedłożonej organowi kontrolnemu dokumentacji.

Kurs na suwnice jak przebiega? 

Kursy na operatorów maszyn prowadzą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, a także posiadają wieloletnią praktykę. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Specjalistki  mogą liczyć na profesjonalizm! Szkolenia na operatorów maszyn zwykle odbywają się w niewielkich grupach, co umożliwia jak najlepsze przekazanie treści oraz omówienia pytań egzaminacyjnych, związanych z UDT czy diagramami pracy. Są to szkolenia jedno dniowe, prowadzone u Klienta w zakładzie pracy. 

Operator suwnicy – wymagania, obowiązki i uprawnienia.

Praca operatora UTB na urządzeniach, jakimi są suwnice, wciągniki, wciągarki i żurawie warsztatowe, przeznaczona jest dla osób:

  • pełnoletnich,
  • posiadających wykształcenie na poziomie co najmniej podstawowym,
  • mogących wykazać się zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy operatora,
  • które zdobyły świadectwo kwalifikacyjne UDT.

Suwnice, podesty ruchomeładowarki teleskopowe, wózki widłowe wykorzystywane do pracy na wysokości i przemieszczania ładunku. Dlatego szkolenia dla operatorów maszyn tego typu powinny być przeprowadzane z myślą o ich bezpieczeństwie.

Uprawnienia UDT są przyznawane osobom, które ukończyły szkolenie z zakresu obsługi czy konserwacji i zdały egzamin przed komisją państwową. Zachowują one ważność przez okres 10 lat dla suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia oraz przez 5 lat dla urządzeń o przeznaczeniu specjalnym, jak np. suwnica chwytakowa lub czerpakowa.

Łatwo zauważyć, że bezpieczne użytkowanie i eksploatacja tego typu urządzeń transportu bliskiego, jest składową wielu czynników, wymaganych przepisami. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że niezależnie od obowiązującego prawa, najważniejsze jest personalne poczucie odpowiedzialności, świadomość zagrożeń oraz umiejętność przewidywania a w konsekwencji – zapobiegania im.