Hakowy sygnalista – funkcje, obowiązki, uprawnienia

Urządzenia dźwignicowe (suwnice, żurawie budowlane, dźwigi) wykorzystywane są w wielu miejscach.  Niezależnie jednak od miejsca ich stosowania, bardzo ważne jest zachowanie podstawowych zasad BHP. Chodzi o to, by ładunki były zabezpieczone, czym zajmuje się hakowy i sygnalista. To dwie różne funkcje, którą mogą się wzajemnie uzupełniać i być wykonywane przez jedną osobę. Jakie są funkcję i obowiązki hakowego i sygnalisty oraz jakie uprawnienia są konieczne do pracy na takim stanowisku? Dzielimy się swoim doświadczeniem poniżej. 

Kim jest hakowy – sygnalista?

Hakowy sygnalista jest osobą odpowiedzialną za bezproblemowe i bezpieczne podwieszanie ładunków w urządzeniach transportu bliskiego UTB. Wyróżnia się dwa odrębne stanowiska hakowego i sygnalisty, jednak funkcje te może pełnić jedna osoba. Hakowy jest odpowiedzialny za zawieszanie oraz odczepianie transportowanych ładunków, natomiast sygnalista odpowiada za przekazywanie komunikatów do operatora urządzenia dźwignicowego o postępach pracy.

Jakie są obowiązki hakowego – sygnalisty?

Osoba, która wykonuje pracę na stanowisku hakowego – sygnalisty jest odpowiedzialna za:

 • zawieszanie ładunku do urządzenia,
 • odczepianie ładunku od urządzenia, 
 • wybór odpowiedniego osprzętu dźwigowego oraz wyposażenia, który będzie zgodny z ustawianiem ładunku,
 • wszczęcie ruchu dźwignicy oraz zawieszonego ładunku,
 • przekazywanie sygnałów (dźwiękowych, świetlnych lub ręcznych) do operatora dźwignicy
 • w sytuacji niebezpieczeństwa ostrzec i wstrzymać ruch STOP

Kto może zostać hakowym – sygnalistą?

Aby zostać hakowym – sygnalistą, kandydat powinien mieć ukończone 18 lat, a także wyróżniać się dobrą kondycją zdrowotną, szczególnie w zakresie słuchu, wzroku, refleksu i zręczności. Trzeba również mieć zdolność do posługiwania się osprzętem, który podnosi wyposażenie. Kandydat na to stanowisko powinien także, mieć wiedzę odnośnie przepisów i norm prawnych, a także posiadać umiejętność wykonywania czynności należących do obowiązków hakowego – sygnalisty. Bardzo ważne jest posiadanie wiedzy odnośnie doboru odpowiedniego osprzętu dźwigowego do konkretnego ładunku np. zawiesi oraz rozróżnienie i oszacowanie wagi, wymiarów ładunku.

Jak wygląda szkolenie na hakowego – sygnalistę?

Szkolenie na hakowego – sygnalistę składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. W czasie jego trwania można zdobyć wiedzę na temat:

 • ogólnych informacji o dźwignicach, budowa, zastosowanie 
 • technik zawieszania ładunków, 
 • technik i kodów sygnalizacyjnych, 
 • typów wykorzystywanych zawiesi i osprzętu,
 • przepisów dozoru technicznego na stanowisku pracy hakowego – sygnalisty,
 • obowiązkach na stanowisku pracy, ŚOI
 • ogólnych przepisów BHP.

Aby zdobyć uprawnienia, należy zrealizować szkolenie w firmie szkoleniowej Specjalistki oraz przed instruktorem zdać egzamin z wynikiem pozytywny. Egzamin w formie pisemnej i praktyczne umiejętności.

Po tym otrzymuje się zaświadczenie, które upoważnia do pracy na stanowisku operatora hakowego – sygnalisty do obsługi urządzeń jak suwnice, żurawie, wyciągarki i wciągniki. Takie zaświadczenie jest bezterminowe, dlatego nie ma konieczności jego powtarzania. Należy pamiętać, że nie wolno dopuścić do pracy na stanowisku hakowego – sygnalisty bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień. To narażenie na utratę zdrowia i życia pracownika, za co grozi odpowiedzialność karna.

Przy jakich urządzeniach może pracować hakowy – specjalista?

Stanowisko hakowego – sygnalisty jest potrzebne w wielu przedsiębiorstwach, które wykonują różnorodne prace remontowo-budowlane oraz zajmują się transportem. W związku z tym konieczne jest zatrudnienie pracownika, który posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania funkcji przy urządzeniach dźwigowych. Hakowy – specjalista powinien być wszędzie tam, gdzie konieczne jest bezpieczne podwieszanie ładunków pod urządzenia transportu bliskiego.