Wózek widłowy z napędem gazowym – uprawnienia na wymianę LPG


Wózki widłowe z napędem gazowym mają szereg zalet w porównaniu do pojazdów
wyposażonych w innych rodzaj napędu. Są więc coraz częściej użytkowane w
zakładach produkcyjnych i magazynach. Do ich obsługi niezbędne są standardowe
uprawnienia UDT. Aby jednak operatorzy wózków widłowych mogli również zgodnie
z przepisami wymieniać butle gazowe w obsługiwanych pojazdach, konieczne
będzie zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Podział wózków ze względu na napęd

Ze względu na rodzaj zastosowanego napędu wyróżniamy wózki widłowi z silnikiem
elektrycznym, spalinowym oraz gazowym. Te ostatnie są coraz częściej stosowane
ze względu na szereg zalet. W odróżnieniu od wózków widłowych z silnikiem
spalinowym, można ich używać w pomieszczeniach zamkniętych, o ile te
pomieszczenia są prawidłowo wentylowane. Dużą zaletą wózków z silnikiem na gaz
jest również wysoka moc, możliwość pokonywania dużych odległości, a także ciche
działanie, co znacznie zwiększa komfort pracy.

Wymiana butli gazowej – jakie uprawnienia wymagane?

Każda osoba obsługująca wózek widłowy musi posiadać uprawnienia UDT.
Poświadczają one kwalifikacje do obsługi wózków. Nie są one jednoznaczne z tym,
że operator ma uprawnienia do wymiany butli gazowej w wózku widłowym. Do tego
konieczne jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji. I jak najbardziej warto je mieć –
operator z uprawnieniami do wymiany butli może samodzielnie wymienić ją na nową
w sytuacji, gdy gaz się skończy. Uprawnienia wymiany butli gazowej można zrobić
podczas szkolenia ze Specjalistkami.

Jakiej kontroli podlegają butle gazowe?

Butle na gaz płynny podlegają okresowej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.
Informacje na temat terminu badania można znaleźć na kołnierzu butli są tam
jeszcze informacje o wadze butli, rodzaju gazu itp. Należy używać wyłącznie takich,
które mają aktualne badania. Jest to jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa
podczas użytkowania maszyn i urządzeń z napędem gazowym. Co podlega kontroli
UDT np. czy zbiornik nie posiada uszkodzeń mechanicznych, które mogłyby mieć
wpływ na bezpieczeństwo pracy operatora, poprawność zamontowania butli.

Szkolenie jednodniowe – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie dla operatorów wózków widłowych, którzy chcą poszerzyć zakres
uprawnień o możliwość samodzielnej wymiany butli gazowej to jednodniowy kurs,
który składa się z części teoretycznej i praktycznej. W programie szkolenia znajdują
się takie zagadnienia, jak: warunki użytkowania wózków jezdniowych z napędem
gazowym, charakterystyka stosowanych paliw, rodzaje instalacji i butli, wymagania
dotyczące stanowiska do wymiany butli, kontrola szczelności oraz postępowanie w
sytuacjach zagrożenia. Operatorzy przechodzą również szkolenie praktyczne, w
trakcie którego krok po kroku poznają zasady bezpiecznej wymiany butli. Po
zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego uczestnicy uzyskują
zaświadczenie o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji.

Bezpieczna wymiana LPG – zasady BHP

Wymiana butli gazowych w wózkach widłowych powinna odbywać się wyłącznie przy
użyciu fabrycznych butli, które posiadają nazwę producenta, numer zbiornika,
informacje o ciśnieniu i pojemności, masie ładunku i masie pustej butli. Korzystanie z
butli z niepewnych źródeł to bowiem zagrożenie dla bezpieczeństwa, a także
wysokie kary w razie kontroli. Wymiana butli gazowej w wózku widłowym musi
odbywać się z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a
także ochrony przeciwpożarowej. Trzeba pamiętać, że gaz LPG stosowany jako
paliwo w wózkach widłowych, jest substancją skrajnie łatwopalną, może również
powodować groźne dla zdrowia odmrożenia.


Jeśli w wózku widłowym zapaliła się kontrolka informująca o niskim stanie paliwa lub
pojawiły się problemy z równomierną pracą pojazdu, to znak, że czas wymienić butlę
na nową. Wózek należy unieruchomić w bezpiecznym miejscu, założyć ochronne
rękawice, odłączyć przewód od zaworu butli, odpiąć mocowania i wyjąć butlę. Zużytą
butlę należy umieścić w przeznaczonym do tego miejscu. Przed zamocowanie m
nowej butli operator powinien dokładnie zapoznać się ze znajdującymi się na niej
informacjami. Wymiana butli gazowej w wózku szkolenie ze Specjalistkami.