Instrukcja obsługi do maszyn UTB (urządzenia transportu bliskiego)

Urządzenia transportu bliskiego (UTB) to maszyny powszechnie znany w zakładach produkcyjnych, magazynach, budowie czy innych przedsiębiorstwach wymagających transportu ładunków, podnoszenia osób w codziennej pracy. Do takich urządzeń zaliczymy przede wszystkim urządzenia o napędzie mechanicznym takie jak: dźwigi, podesty ruchome, suwnice, żurawie, czy wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki widłowe). Urządzenia podlegając dozorowi technicznemu, zakres konserwacji, badań oraz wymaganych uprawnień dla operatora znajdziemy w Rozporządzeniu. 

Obsługujący, operator tego rodzaju urządzenia powinien posiadać wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne oraz odpowiednie przeszkolenie BHP a także wiedzę z zakresu szczegółowego działania tych urządzeń zawarta w instrukcji obsługi (instrukcji eksploatacji) urządzeń transportu bliskiego (UTB). Zanim rozpoczniesz pracę na maszynach koniecznie zapoznaj się z informacjami zawartymi w  instrukcji obsługi, upewnij się, że Twoi pracownicy oraz Ty jesteście odpowiednio przeszkoleni w zakresie użytkowania maszyn. 

Szkolenia w firmie Specjalistki z obsługi maszyn prowadzone są zgodnie z zapisami instrukcji obsługi, szczególnie ważny dla operatora jest rozdział bezpieczna obsługa czy sytuacje powodujące zagrożenie podczas pracy. 

Czym jest instrukcja obsługi do maszyn UTB? 

Instrukcja obsługi maszyn transportu bliskiego to spis zaleceń i obowiązków związanych z bezpieczną eksploatacją urządzeń transportu bliskiego (wózek widłowy, podest ruchomy) przez operatora czy konserwatora. Poszczególne elementy instrukcji dotyczą przede wszystkim zasad bezpiecznego użytkowania maszyny, konserwacji, regulacji i montażu, a także wszelkich zaleceń eksploatacyjnych czy wymiany części.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2008 roku, każda maszyna oddawana do użytku musi posiadać instrukcję obsługi, aby zapewnić, że wszystkie osoby użytkujące sprzęt zostaną odpowiednio przeszkolone. 

Jakie informacje zawiera instrukcja obsługi UTB? 

Instrukcja obsługi maszyn zawiera wiedzę niezbędną nie tylko dla operatorów takich sprzętów, ale też osób zajmujących się konserwacją tych urządzeń.

Z punktu widzenia operatora UTB najważniejsze informacje zawarte w instrukcji to te dotyczące bezpiecznego użytkowania, piktogramy i oznaczenia, funkcyjność paneli sterujących czy elementy zabezpieczające w maszynie. Instrukcja eksploatacji zawiera również ostrzeżenia związane z niewłaściwym lub niedozwolonym użytkowaniem sprzętu, oraz sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego do obsługującego UTB należy przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. 

Konserwator UTB, obok zasad dotyczących regulacji i konserwacji sprzętu, znajdzie specyfikacje dotyczące części zamiennych i sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wszystkie czynności regulacyjne i konserwacyjne zostały opisane w jasny i szczegółowy sposób wraz z wymienieniem odpowiednich środków, które mogą zostać wykorzystane do konserwacji sprzętu. Ważny będzie zapis o częstotliwości przeprowadzenia konserwacji w UTB. 

Zastanawiasz się, czy warto poświęcić czas i zapoznać się z obszerną instrukcją? Oczywiście, że warto! Bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Szkoląc się w firmie Specjalistki zawsze bezpieczeństwo będzie naszym priorytetem, dlatego nasze kursy są nie tylko z teorii ale i również praktycznej obsługi maszyn. 

Jeśli chodzi o użytkowanie jakiegokolwiek sprzętu, niezależnie czy jest to mały sprzęt domowy, czy maszyna do transportu bliskiego, zawsze należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. Pozwoli to na właściwe użytkowanie sprzętu i uniknięcie awarii spowodowanych niepoprawną obsługą. Jednak, co ważniejsze, znajomość instrukcji zapewni przede wszystkim bezpieczną pracę i pomoże zapobiec poważnym urazom i wypadkom, jakie mogłyby zostać spowodowane poprzez niewłaściwe użytkowanie maszyn.