Jakie kryteria musi spełniać operator wózka widłowego?

Wózki widłowe to jedne z najczęściej wykorzystywanych pojazdów mechanicznych do przewozu towaru. Używa się ich w sklepach spożywczych, w wielkogabarytowych magazynach czy sklepach meblowych. Często są również widywane przy pracy na zewnątrz w innych gałęziach przemysłu. Obsługa wózka jest stosunkowo łatwa, ale wymaga odpowiedniej licencji dla operatora oraz zachowania zasad BHP podczas użytkowania. Równie ważna jest też konserwacja sprzętu, to zadanie, które leży po stronie pracodawcy. Kursy operatorów wózków widłowych prowadzą takie firmy szkoleniowe jak Specjalistki.

Zasady BHP dla operatorów wózków widłowych

Podstawowym wymogiem do kierowania wózkiem jest posiadanie stosownych uprawnień. Nie gwarantują one, że nigdy nie przydarzy się żaden wypadek, dlatego dla kierowców wózków widłowych przygotowano szereg wytycznych BHP, z którymi operator powinien się zapoznać. Podstawą jest zawsze tak dobrać pozycję siedzącą, żeby widzieć drogę przed sobą. Nie wolno gwałtownie skręcać i hamować. Przed podniesieniem ładunku należy zapoznać się z jego masą oraz określić środek ciężkości. Podczas pracy tylko kierowca może przebywać na wózku. Nie pozostawia się wózka z podniesionymi widłami. Każdy powinien zapoznać się z zasadami BHP oraz wprowadzić je w życie. Nie wolno podnosić ładunków cięższych niż zdolny jest unieść wózek, według wskazań instrukcji. Jeśli w magazynie rampy lub pochyłości, to przy zjeździe należy robić to tyłem tak, aby ładunek nie przeciążył wózka. Operator ma obowiązek odmówienia transportu towaru źle spakowanego, przekraczającego udźwig wózka, kiedy nie może oszacować ile waży ładunek powyższych zasady mają wpływ na zminimalizowanie ryzyka wypadku.

Jakie wymagania musi spełniać kierowca wózka widłowego?

Do niedawna była możliwość dopuszczenia do pracy z wózkiem widłowym pracownika na podstawie imiennego zaświadczenia. Od 2018 roku nie ma takiej możliwości i niezbędne jest ukończenie kursu oraz uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów silnikowych. Dodatkowe kwalifikacje będzie musiała posiadać osoba kierująca wózkiem zasilanym na gaz dotyczy wymiany butli gazowej przez operatora. Oczywiście samo posiadanie uprawnień nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa. Kierujący powinien zapoznać się z obsługą urządzenia wynikającą z zapisów w instrukcji eksploatacji oraz stosować zasady BHP. Istotny jest styl jazdy oraz dbałość o szczegóły dotyczące przewożenia materiałów.

Jakie ma zadania operator wózka widłowego?

Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu oraz dokumentami z książki rewizyjnej. W książce znajdują się informacje dotyczące stanu technicznego pojazdu określone w decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez inspektora jednostki dozoru technicznego oraz książka konserwacji. Należy sprawdzić książkę konserwacji, gdzie konserwator umieszcza istotne informacje dotyczące serwisu pojazdu. Kolejnym etapem są oględziny całego pojazdu. Operator powinien sprawdzić sprawność układu kierowniczego, układu hamulcowego, mechanizmu podnoszenia, mechanizmu sterowania oraz układu napędowego. Należy również sprawdzić poziom naładowania akumulatorów jak również urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz sygnalizacji. Jeśli wszystkie przeprowadzone czynności nie wykazały żadnych nieprawidłowości w działaniu pojazdu, można przystąpić do pracy.

Bezpieczna praca na wózku widłowym w dużej mierze zależy od kierującego jak i od sprawności urządzenia. Kursy operatorów na wózki widłowe prowadzone przez Specjalistki to gwarancja wiedzy z zakresu instrukcji obsługi urządzenia oraz umiejętności praktyczne przyszłych operatorów. Kursy prowadzimy na terenie całej Polski, prowadząc zajęcia teoria i praktyka.