Operator żurawia stacjonarnego – jakie uprawnienia są konieczne na tym stanowisku?

Dynamiczny rozwój sektora budowlanego i przemysłowego sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników jak operatorzy żurawi stacjonarnych. Jednak aby móc pracować na tym stanowisku konieczne jest posiadanie uprawnień UDT. Z naszego artykułu dowiesz się, czym jest i jak jest zbudowany żuraw stacjonarny oraz jakie uprawnienia są konieczne do pracy jako operator żurawi stacjonarnych. 

Czym jest żuraw stacjonarny? 

Żuraw stacjonarny to lekka dźwignica, która składa się z wysięgnika wprawiającego w ruch wciągnik, który podnosi ładunek. To zaawansowane urządzenie, dzięki któremu możliwy jest transport surowców, półproduktów czy rozładunki. Posiadanie takich urządzeń wymaga zgłoszenia ich do odbioru stanowiskowego przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Jaka jest budowa żurawia stacjonarnego? 

Żuraw stacjonarny ze względu na rodzaj konstrukcji i masę udźwigu może różnić się elementami konstrukcji, jednak zawsze składa się z wysięgnika i kolumny. Żurawie stacjonarne można podzielić na żurawie słupowe i przyścienne. Pierwsze z nich montowane są w fundamentach lub w posadzce za pomocą płyt dynamicznych, natomiast drugie z nich mogą być zamocowane do maszyn, ścian, stropów czy konstrukcji hali. 

Jakie uprawnienia są potrzebne do obsługi żurawia stacjonarnego? 

Aby móc obsługiwać żurawia stacjonarnego konieczne jest zdobycie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Jednak aby uzyskać wynik pozytywny egzaminu w UDT, konieczne jest posiadanie niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej, która pozwoli na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu, dlatego konieczne jest ukończenie specjalistycznego kursu. Szkolenie operatora można zrealizować w jednym z oddziałów firmy Specjalistki, możesz liczyć na fachową wiedzę instruktorek a także pomoc w formalnościach w udt.

Nie tylko UDT daje uprawnienia do obsługi żurawia stacjonarnego, ale także jego uprawnione jednostki WDT i TDT. Kiedy żuraw stacjonarny znajduje się na terenie wojskowych jednostek, uprawnienia wydaje WDT (Wojskowy Dozór Techniczny), natomiast kiedy żurawie pracują w transporcie kolejowym i wodnym, uprawnienia te wydaje TDT, czyli Transportowy Dozór Techniczny. Do obszaru wydawania uprawnień przez Urząd Dozoru Technicznego zalicza się miejsca, które nie podlegają pod WDT I TDT. 

Egzamin w UDT składa się z 15 testowych pytań, a żeby uzyskać pozytywny wynik, należy odpowiedzieć na 11 z nich. Po zdaniu części teoretycznej następuje część praktyczna. Pozytywny wynik obu części kończy się wydaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Są one ważne przez 10 lat, a po tym czasie konieczne jest ich odnowienie. 

Dlaczego warto zrobić kurs na żurawia stacjonarnego? 

Decydując się na kurs operatora żurawia stacjonarnego, można nie tylko podnieść swoje kwalifikację, ale podjąć decyzję o zmianie pracy. Stanowisko operatora żurawia to dość wysokie zarobki oraz możliwość szybkiego znalezienia pracy, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. To również bardzo atrakcyjne warunki pracy, dodatki pozapłacowe i benefity.

Warto pamiętać, że w czasach ogromnej niepewności na rynku pracy, dobrze jest mieć coś w zanadrzu. Posiadając dodatkowe kwalifikację podczas utraty

pracy, istnieje możliwość szybkiego znalezienia innej pracy. Inwestując w siebie, wzmacniamy poczucie własnej wartości i umiejętności. 

Jak wygląda szkolenie na żurawia stacjonarnego? 

Szkolenie na żurawia stacjonarnego dzieli się na części teoretyczną i praktyczną. Pierwsza z nich obejmuje wszystkie zagadnienia związane z pracą tego urządzenia. To:

  • budowa żurawia stacjonarnego
  • obowiązki operatora przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy urządzenia,
  • rodzaje stosowanych żurawi stacjonarnych,
  • przepisy BHP obowiązujące na stanowisku pracy,
  • zagadnienia związane z ładunkami,
  • postępowanie podczas awarii bądź wypadku w czasie pracy na żurawiu stacjonarnym,
  • przepisy Dozoru Technicznego dotyczące żurawi stacjonarnych.

Druga część szkolenia-praktyczna umożliwia pozyskanie umiejętności obsługi żurawia stacjonarnego. 

Firmy szkoleniowe takie jak Specjalistki prowadzą kursy w oparciu o program szkoleń wskazany przez UDT. Nasi instruktorzy posiadają wiedzę oraz w jasny sposób przekażą to, co w codziennej pracy operatora jest najważniejsze; bezpieczną obsługę a tym samym bezpieczną pracę. Potrzebujesz inne kursy z uprawnieniami udt tj. operator wózka widłowego, operator podestu ruchomego, operator suwnic … zapraszamy do współpracy.