Praca na wysokościach – co musisz wiedzieć?

Praca na wysokości wiąże się ze znacznym ryzykiem i jest najczęstszym powodem wypadków, które zagrażają życiu oraz zdrowiu pracowników. Dlatego właśnie tak ważne jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności. Przepisy BHP zawierają wyraźne wskazówki na ten temat. 

Czym są prace na wysokości? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, praca na wysokościach oznacza działanie dokonywane na podwyższeniach znajdujących się na wysokości co najmniej jednego metra nad poziomem terenu lub podłogi.

Za pracę na wysokości nie są uznawane:

  • miejsca osłonięte z każdej strony (do poziomu co najmniej półtora metra) – zarówno pełnymi ścianami, jak i ścianami z oknami oszklonymi.
  • miejsca pracy, które wyposażone są w inne stałe urządzenia lub konstrukcje chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości.

Kto może wykonywać prace na wysokości? 

Aby móc wykonywać prace na wysokości konieczne jest posiadanie uprawnień wysokościowych, alpinistycznych lub uprawnień wydanych przez UDT w kategorii podesty ruchome przejezdne. Przede wszystkim aby wykonywać pracę na wysokości należy przejść badania wysokościowe. W ramach badań konieczne jest odbycie wizyt u trzech lekarzy – neurologa, laryngologa oraz okulisty. Jeżeli nie przedstawią oni żadnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu, lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie, które pozwala nam na wykonywanie konkretnej pracy na wysokości.

Im wyższa jest wysokość, na jakiej pracujemy, tym częściej musimy przechodzić wizyty kontrolne – zwłaszcza u okulisty. Co ważne, w prawie polskim niedopuszczalne jest pracowanie na wysokości w okularach. Pewnym rozwiązaniem tej sytuacji mogą być jednak soczewki kontaktowe.

Uprawnienia do pracy na wysokości wydawane są czasowo. Czas, jaki obejmuje uprawnienie uzależniony jest od tego, na jakiej wysokości będziemy wykonywać pracę. Jeżeli będziemy pracować na wysokości nieprzekraczającej 3 metrów, zezwolenie wydawane jest na 3 do 5 lat. Jeżeli jednak wysokość naszej pracy przekroczy 3 metry, zezwolenie wydawane jest na maksymalnie 3 lata. Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, kiedy pracownik ma ponad 50 lat. Badania wówczas wykonuje się corocznie. 

Praca na podeście nożycowym, przegubowym – jak zabezpieczyć miejsce pracy? 

Wszystkie kosze, platformy oraz podesty muszą być wyposażone w stabilny oraz stały system zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości – balustrad. Jest to minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zabezpieczenia pracownikowi bezpieczeństwa podczas eksploatacji podestów ruchomych na budowach.

Pracodawcy mają obowiązek wyposażyć pracownika w indywidualne środki ochrony osobistej takie jak: buty BHP, kask, kamizelkę odblaskową oraz szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem i inne wynikające ze specyfiki pracy. W instrukcjach eksploatacji poszczególnych maszyn możemy znaleźć dodatkowe informacje dotyczące obowiązkowego użytkowania szelek bezpieczeństwa. Każdy ruchomy podest posiada miejsce, aby je przypiąć – można je z łatwością znaleźć poprzez określony piktogram na maszynie. Ważne aby przypinać uprzęże w miejscach do tego przeznaczonych przez producenta maszyn. 

Co więcej, środki ochrony indywidualnej muszą posiadać oznaczenie CE. 

To, co spoczywa na odpowiedzialności pracodawcy to regularne przeprowadzanie badań technicznych wykorzystywanych do pracy podestów oraz wymagań związanych ze środkami ochrony indywidualnej. W tym celu należy wybierać jedynie autoryzowane serwisy, które posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu swojego fachu np. do przeglądu rocznego szelek bezpieczeństwa. 

Prace na wysokościach a wypadki 

Do najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy na wysokościach zaliczamy m.in.

  • utrata równowagi, co przekłada się na upadek,
  • rozpoczęcie pracy bez dokładnego jej zaplanowania,
  • brak doświadczenia, niewiedza
  • złe oznakowanie miejsc pracy,
  • ignorowanie niebezpieczeństwa,
  • podejmowanie się pracy mimo przeciwwskazań zdrowotnych,
  • niska świadomość zagrożenia, brak odpowiednich szkoleń,
  • brak wyposażenia w specjalistyczny sprzęt lub jego nieprawidłowe użytkowanie.

To, jak ocenić miejsce pracy definiują konkretne przepisy BHP odnoszące się do danej dziedziny prac na wysokościach. Ważne aby być świadomym pracy na wysokości i związanych z tym zagrożeń. Podczas kursów operatorów maszyn takich jak prowadzi firma Specjalistki dowiesz się o zagrożeniach oraz możliwości uniknięcia tych zagrożeń.

Operator podestów ruchomych to odpowiedzialność a pracę może podjąć osoba, która ukończyła 18 lat, posiada niezbędne i aktualne uprawnienia, kwalifikacje potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego UDT oraz nie ma przeciwskazań do pracy na wysokości. 

Kursy udt ze Specjalistkami, poznasz najnowsze formy prawne, przepisy BHP, budowę urządzenia, obowiązki operatora podestu z trakcie i po zakończeniu pracy zgodnie z wytycznymi instrukcji eksploatacji.