Suwnice – praktyczne wyposażenie hali produkcyjnej i magazynowej

Zagospodarowanie hal przemysłowych lub magazynowych, gdzie zachodzi konieczność transportu ładunków o bardzo dużej masie wymaga z reguły stosowania tzw. transportu bliskiego. Kiedy park maszynowy, materiały, półprodukty i stanowiska dla pracowników zajmują całą dostępną powierzchnię gruntu, z pomocą przychodzą suwnice. Czym są te urządzenia i co warto o nich wiedzieć?

Co to jest suwnica i do czego służy?

Suwnica to urządzenie o konstrukcji przeznaczonej do wykonywania pracy w ruchu przerywanym. Jej nadrzędnym zadaniem jest transport ładunków – podnoszenie i opuszczanie materiałów, a także przewożenie ich w pionie i poziomie. Urządzenia tego typu mogą mieć różny udźwig, dochodzący nawet do kilkudziesięciu czy kilkuset ton.

Suwnice są projektowane w taki sposób, aby spełniały swoją funkcję między innymi pod względem rozpiętości, nośności, prędkości czy rodzaju przenoszonych ładunków.

Istnieje wiele kryteriów podziałów suwnic.

Ze względu na ich konstrukcję, suwnice można podzielić na urządzenia:

 • pomostowe natorowe,
 • pomostowe podwieszane,
 • wspornikowe,
 • kolumnowe,
 • bramowe.

Ze względu na rodzaj napędu wyróżnia się suwnice:

 • ręczne,
 • elektryczne,
 • elektryczno-ręczne,
 • hydrauliczne.

Suwnice można także podzielić ze względu na przeznaczenie, sposób sterowania, rodzaj zastosowanego mostu czy też konstrukcję dźwigara.

Istnieje także kilka różnych sposobów sterowania suwnicą, w tym sterowanie:

 • z poziomu operatora za pośrednictwem systemu radiowego,
 • z kasety przewodowej,
 • ze zdalnych pulpitów sterowniczych,
 • za pośrednictwem paneli dotykowych.

Jakie uprawnienia są potrzebne do obsługi suwnicy?

Obsługa suwnicy wymaga wcześniejszego przygotowania, które możesz uzyskać w firmie szkoleniowej Specjalistki.

Aby zostać operatorem suwnicy konieczne jest ukończenie specjalistycznego kursu. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują wszelkie niezbędne informacje dotyczące kompleksowej obsługi i eksploatacji suwnic, a także biorą udział w zadaniach praktycznych związanych z codzienną obsługą suwnic.

Uprawnienia na suwnice otrzymuje się natomiast dopiero po pozytywnym zaliczeniu egzaminu odbywającego się przed członkami komisji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Uprawnienia zostały podzielone na dwie kategorie różniące się terminem ważności i zakresem.

Pierwsza kategoria – uprawnienia ważne przez 10 lat na urządzenia tj. suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (dawna kategoria IIS)

Druga kategoria – uprawnienia ważne przez 5 lat na urządzenia tj, suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia (dawna kategoria IS)

Bezpieczna obsługa suwnicy przez pracowników

Najefektywniejszy sposób unikania zagrożeń i ograniczania do minimum jakichkolwiek usterek lub awarii podczas pracy z suwnicami to bardzo dobra znajomość budowy i obsługi urządzenia oraz przestrzeganie wszelkich przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku.

Właśnie dlatego do pracy z suwnicą może być dopuszczony jedynie taki pracownik, który został przeszkolony z bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku oraz posiada specjalistyczne uprawnienia do obsługi suwnic.

Pracując na stanowisku do obsługi suwnicy nie wolno m.in.:

 • podnosić ładunków o większym ciężarze niż dopuszczalny udźwig urządzenia,
 • podnosić ładunków, które zlokalizowane są poza zasięgiem rządzenia
 • ciągnąć ładunków ukośnie,
 • podnosić tych ładunków przytwierdzonych do nawierzchni na stałe.

Operator suwnicy musi pamiętać o przestrzeganiu wszystkich przepisów obsługi. Niedotrzymanie jakiegokolwiek wymogu podnosi ryzyko wypadków przy pracy. 

Jakie zadania i obowiązki należą do operatora suwnic dowiesz się podczas kursów, które realizuje w całej Polsce firma Specjalistki. To rzetelny partner posiadający wiedzę, umiejętności oraz niezbędne uprawnienia.