Szkolenie na wciągniki i wciągarki

Wciągarki i wciągniki to bardzo użyteczne i praktyczne urządzenia, które są przydatne w wielu sytuacjach. Przede wszystkim ich zastosowanie znajdziemy w warsztatach, halach przemysłowych, a także w magazynach produkcyjnych. Za pomocą tych praktycznych urządzeń będziemy w stanie przemieszczać ciężkie przedmioty. Wciągarka i Wciągnik różnią się od siebie. Warto poznać te różnice jeżeli jesteśmy zainteresowani szkoleniami w zakresie uzyskania uprawnień i pracy na tych maszynach. 

Czym jest wciągnik a czym wciągarka? 

Wciągarki oraz wciągniki zaliczają się do grupy specjalistycznych maszyn transportu bliskiego UTB. Są to urządzenia transportowe o ograniczonym zasięgu. Urządzenia te określane są jako dźwignie proste lub też ciągniki, które podnoszą albo przeciągają ładunki z wykorzystaniem łańcuchów lub też lin z zaczepem typu hak.

Wciągarki są bardzo często mylone ze wciągnikami. Są to dwa różne urządzenia. W praktyce przeznaczone są do tych samych rzeczy, jednak posiadają pewne różnice, które wynikają z ich budowy oraz sposobie wykonywanej pracy.

Wciągniki są to maszyny posiadające specjalny mechanizm podnoszenia, który jest główną strukturą nośną maszyny. Ich zadanie polega na transporcie towarów w pionie. Wykorzystywane są razem z dźwigami, suwnicami, a także żurawiami. Natomiast wciągarki, pracują na całkowicie oddzielnej konstrukcji nośnej, którą jest rama stała, przesuwana albo przejezdna. W związku z tym wciągarki mogą być używane do przemieszczania towarów także w poziomie.

Urządzenia te możemy zobaczyć w magazynach lub też w warsztatach. Jednak nie powinno się ich ze sobą mylić. 

Czy potrzebuje uprawnień UDT do obsługi wciągników i wciągarek? 

Wciągarki i wciągniki są objęte dozorem technicznym, za który odpowiedzialny jest Urząd Dozoru Technicznego UDT. W zależności od charakterystyki i rodzaju urządzeń mogą one podlegać pod jedną z trzech kategorii dozoru technicznego:

  • Dozoru pełnego dla wciągarek i wciągników specjalnego przeznaczenia
  • Dozoru ograniczonego dla wciągarek i wciągników posiadających napęd mechaniczny lub też wyposażonych w napęd ręczny wszystkich mechanizmów, których udźwig jest powyżej 2000 kg.

Jak zdobyć uprawnienia na wciągniki i wciągarki? 

Aby zdobyć odpowiednie wymagane uprawnienia na operatora wciągarek i wciągników niezbędne jest przystąpienie do zewnętrznego egzaminu, który odbywa się pod kontrolą komisji wytypowanej przez UDT. Jeżeli kursant uzyska z egzaminu pozytywny wynik to zostaną mu przyznane uprawnienia w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, które pozwalają na obsługę urządzeń typu wciągarki oraz wciągniki danego rodzaju. 

Kursy na operatorów wciągników i wciągarek ze Specjalistkami. Zapraszamy do współpracy.