Wszystko, co musisz wiedzieć o egzaminie UDT

Egzamin UDT – co to w ogóle jest? 

Egzamin UDT jest to przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego egzamin dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do obsługi lub konserwacji maszyn UTB (Urządzenia Transportu Bliskiego). Egzamin potwierdza wiedzę i umiejętności zdającego w formie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

Kto może podejść do egzaminu? 

Wymagania, jakie należy spełnić, aby podejść do egzaminu są praktycznie podstawowe. Spełni je większość z nas. Jedyne kryteria to ukończone 18 lat, wykształcenie podstawowe oraz badania lekarskie i zezwolenie lekarza medycyny pracy na wykonywanie pracy w tym zawodzie. 

Jak wygląda egzamin? 

Egzamin UDT składa się z dwóch zależnych części:

 • egzaminu teoretycznego – do rozwiązania mamy test jednokrotnego wyboru (spośród czterech odpowiedzi A B C D wybieramy prawidłową), który składa się z 15 pytań. Na wykonanie testu mamy 30 minut. Aby zaliczyć ten egzamin, trzeba odpowiedzieć przynajmniej na 11 z 15 pytań.
 • egzaminu praktycznego – komisja egzaminacyjna (najczęściej złożona z dwóch inspektorów UDT) sprawdza nasze praktyczne umiejętności obsługi wózka widłowego. Jednak zanim egzamin praktyczny, inspektor UDT zada kursantowi jedno pytanie zgodnie z wytycznymi egzaminu praktycznego w zakresie codziennych obowiązków operatora wynikających z instrukcji obsługi maszyn

Warto dodać, że w razie niezdania jednego z powyższych egzaminów, tracimy ważność drugiego. Przykładowo, jeśli zdamy egzamin teoretyczny, a nie zdamy praktycznego, jesteśmy zobowiązani jeszcze raz przystąpić do egzaminu teoretycznego. Tak samo w drugą stronę, jeśli nie zdamy teorii, nie mamy możliwości przystąpienia do praktyki. 

Wymagany zakres wiedzy

Tematyka pytań teoretycznych podawana jest przez Urząd Dozoru Technicznego do publicznej wiadomości. Główne zagadnienia to:

 • przepisy dozoru technicznego,
 • przepisy bhp,
 • budowa urządzeń,
 • diagramy udźwigu,
 • obsługa wózka widłowego.

A co musisz wiedzieć, aby bez problemów zdać egzamin praktyczny UDT? 

Z pewnością trzeba:

 • potrafić sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających oraz hamulców,
 • znać zakres czynności wykonywanych przez operatora zarówno przed, jak i po zakończeniu pracy,
 • poprawnie i bezpiecznie wykonywać wszystkie ruchy robocze,
 • znać instrukcję eksploatacji urządzenia oraz operacje zabronione,
 • prawidłowo zamocować, bezpiecznie przemieścić oraz odstawić ładunek,
 • mieć praktyczne umiejętności odczytywania diagramów UTB.

Jak zdać egzamin? 

Jak widać zdanie egzaminu nie będzie kwestią szczęścia a wyuczonej teorii oraz przećwiczonej praktyki na maszynach UTB tj. podestach ruchomych, wózkach widłowych, suwnicach czy ładowarkach teleskopowych.  Warto zainwestować swój czas i zdać egzamin kwalifikacyjny za pierwszym razem. Tu z pomocną dłonią przychodzimy my – czyli firma szkoleniowa Specjalistki, dzięki której pod okiem profesjonalistów z pewnością doskonale przygotujesz się do egzaminu. Nasi instruktorzy zapewnią Ci nie tylko dostęp do szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale również pomogą w razie jakichkolwiek wątpliwości. 

Ważne!

Od dnia 09.02.2021r. zmienia się wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu. W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.” Na dzień dzisiejszy koszt egzaminu wynosi 193,78 zł. Nie jest to stosunkowo duża podwyżka do wcześniejszej kwoty, jednak warto mieć to na uwadze. Co więcej, jest szansa, że koszt ten z czasem zwiększy się jeszcze bardziej.

Dlatego nie zwlekaj i bierz się za szkolenie i egzamin – zdobądź uprawnienia ze Specjalistkami kursy dla operatorów wózków widłowych, podestów ruchomych czy suwnic. Nasze kursy prowadzone są na terenie całej Polski u Klienta w siedzibie jak i na naszych oddziałach, wyróżnia nas wiedza, profesjonalizm oraz mila atmosfera prowadzonych szkoleń. 

Ile ważne są uprawnienia UDT, jak przedłużyć terminowe zaświadczenie kwalifikacyjne, co zrobić w przypadku negatywnego wyniku egzaminu? – odpowiemy na Twoje pytania. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na oficjalnej stronie UDT jak i u naszych instruktorów z firmy Specjalistki.