Zasady prawidłowej ewakuacji

Ewakuacja jest jednym ze środków ochrony zbiorowej. Jej celem jest ratowanie ludzkiego życia przed zagrożeniem. Jak należy zachowywać się podczas ewakuacji?

Ewakuacja to zorganizowany sposób przemieszania ludzi z miejsca zagrożenia na teren, który uznawany jest za bezpieczny. Najczęściej do ewakuacji dochodzi w przypadku, gdy mamy do czynienia z zagrożeniem ataku bombowego lub pożarem. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej właściciel lub użytkownik obiektu jest zobowiązany do zapewnienia przebywającym w budynku osobom bezpieczeństwa i możliwości ucieczki. 

Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne to przejścia do kolejnych pomieszczeń, korytarzy lub na zewnątrz budynku, które mają zaprowadzić zagrożone osoby do miejsca uznawanego za bezpieczne. Drogi ewakuacyjne są zawsze odpowiednio oznaczone za pomocą zielonych znaków, które wskazują drogę, którą należy podążać. Znaki te utrzymane są w zielono-białej kolorystyce i umieszczone są w miejscach, które mogą powodować wątpliwości podczas ewakuacji oraz nad drzwiami przegradzającymi ustaloną trasę ewakuacji. 

Zasady sprawnej ewakuacji 

Podczas ewakuacji należy także pamiętać o zasadach, które sprawią, że ewakuacja będzie bezpieczna dla wszystkich osób znajdujących się w budynku. Przede wszystkim należy stosować się do wskazówek, które udzielane są przed odpowiednie służby ratownicze. Dzięki temu ewakuacja przebiegać będzie sprawnie i pozwoli uniknąć chaosu. W trakcie ewakuacji należy także zrezygnować z ratowania mienia znajdującego się w budynku. Ludzkie życie jest bowiem najważniejsze. W pierwszej kolejności ewakuowane powinny być osoby z miejsc, w których powstało zagrożenie lub tych, które znajdują się w ich sąsiedztwie.

W przypadku, gdy sytuacja wymaga skorzystania ze skokochronu rozstawionego przez Straż Pożarną oraz wyskoczenia z okna trzeba czekać na odpowiedni sygnał. Dzięki temu unikniemy upadku na innego człowieka lub skokochron, który nie jest napełniony. 

Zachowanie podczas ewakuacji

Bardzo istotnym aspektem ewakuacji jest opanowanie i spokój. Wychodząc z budynku, należy poruszać się szybko i sprawnie. Nie można jednak biegać lub na siłę wyprzedzać innych osób. Takie działanie może bowiem utrudnić bezpieczne opuszczenie budynku. Bezwzględnie należy się stosować do wszystkich komunikatów wydawanych przez odpowiednie osoby — służby ratownicze lub osoby wyznaczone do kierowania ewakuacją. 

Słysząc alarm nawołujący do opuszczenia budynku, trzeba upewnić się, że informacja o ewakuacji dotarła do wszystkich osób. Później należy udać się do wyjścia ewakuacyjnego, które znajduje się najbliżej nas. Gdy musimy zejść na niższe kondygnacje budynków, powinniśmy korzystać ze schodów. Korzystanie z wind w trakcie ewakuacji jest zabronione. Windy mogą się bowiem zapalić lub zatrzymać pomiędzy piętrami, a dodatkowo mogą one roznosić płomienie do innych części budynków. 

W trakcie ewakuacji powinniśmy poruszać się wzdłuż ścian, co pozwoli uniknąć utraty orientacji w budynku. W przypadku, gdy droga ewakuacyjna jest silnie zadymiona, należy się pochylić lub poruszać na czworaka oraz zabezpieczyć drogi oddechowe. W tym celu najlepszy będzie wilgotny materiał. Po opuszczeniu budynku przemieścić trzeba się do wcześniej ustalonej strefy, która uważana jest za bezpieczną, a później sprawdzić, czy wszystkie osoby opuściły budynek. Jeśli brakuje niektórych, osób trzeba niezwłocznie poinformować o tym fakcie służby ratownicze, które pojawiły się na miejscu akcji. Do budynku, który został ewakuowany, wrócić można dopiero po uzyskaniu odpowiedniej zgody od osób, które kierują ewakuacją.