Dlaczego kursy SEP online to dobry wybór dla Ciebie?

Udział w szkoleniach SEP jest dla Ciebie jeżeli chcesz zdobyć uprawnienia dozorowe, eksploatacyjne czy pomiarowe. Są one potrzebne każdemu, kto obsługuje i zarządza obsługą urządzeń i sieci energetycznych, elektroenergetycznych czy gazowych. Dlaczego, warto zdecydować się na kursy SEP online

Eksploatacyjne i dozorowe szkolenia SEP 

Szkolenia SEP przygotowują do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Są to uprawnienia obowiązkowe! Warto poświęcić jeden dzień na profesjonalnie prowadzone kursy SEP. W firmie Specjalistki organizujemy kurs, który zapewnia szkolenia trwające 6 godzin w dwóch grupach w godzinach przed i po południu. Kurs SEP organizujemy w formie online, dlatego nie musisz wychodzić z domu, by zdobyć potrzebną wiedzę a dodatkowo możesz wybrać dowolna godzinę w ciągu dnia. 

Istotne jest, aby kurs przeprowadzony był przez osoby doświadczone i uprawnione w tym zakresie. Tak właśnie działamy, dlatego nie musisz obawiać się o jakość usług. W czasie kursu dowiesz się wszystkiego, co konieczne w celu bezpiecznej eksploatacji i dozoru sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych (uprawnienia G1), energetycznych (uprawnienia G2) i gazowych (uprawnienia G3). Jakie czynności mieszczą się w zakresie eksploatacji czy dozoru? To między innymi instalacja, montaż, obsługa, naprawa konserwacja, pomiary. 

Kogo obowiązują uprawnienia SEP? 

Kwestię obowiązkowych uprawnień SEP regulują przepisy, a dokładnie ustawa Prawo energetyczne oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)

Każdy operator, montażysta, konserwator urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych oraz gazowych musi posiadać kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami. 

Dlaczego właśnie internetowe kursy SEP z egzaminem online? 

Realizujemy oczekiwania i potrzeby naszych klientów, chcemy zapewnić im komfort i szeroki, bezproblemowy dostęp do usług. Szkolenia SEP wyglądają nieco inaczej niż kursy na operatorów czy konserwatorów maszyn UTB. Można przeprowadzić je online i swobodnie omawiać kwestie praktyczne w czasie szkolenia, zajmują mniej czasu, a egzamin nie odbywa się przed Urzędem lecz przed Komisją Kwalifikacyjną – a ta dostępna jest w ramach współpracy z ośrodkiem. Dlatego uprawnienia można uzyskać nawet w 24 godziny. 

Sam egzamin SEP również odbywa się w formie online. Każdy z kursantów otrzymuje link imienny, pod którym się loguje i spotyka z komisją egzaminacyjną. Brzmi strasznie, nic mylnego, egzamin składa się z elementów wiedzy pozyskanej podczas szkolenia oraz wcześniej udostępnionych materiałów przez firmę Specjalistki. Tym samym, możliwa jest organizacja kursów i egzaminów z każdego miejsca w Polsce. Jeszcze tego samego lub następnego dnia kursanci otrzymują informację o numerze przyznanego uprawnienia. 

Aby przystąpić do szkolenia musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Jest to pełnoletniość i wykształcenie co najmniej podstawowe. Chcesz zajmować się instalacją, obsługą bądź naprawami sieci i urządzeń elektroenergetycznych, energetycznych czy też gazowych? Nie czekaj dłużej! Zapoznaj się ze szczegółami oferty i dodaj do swojego CV kolejne umiejętności. To rozwiązanie idealne także dla pracodawców chcących przeprowadzić szkolenia grupowe oraz zadbać o rozwój pracowników. Zapraszamy!

Kursy SEP