Praca na wysokości, przepisy BHP, sprzęt i uprawnienia

Prace budowlane, które są wykonywane na wysokości na przykład dachu, muszą odbywać się z zachowaniem bezpieczeństwa, szczególnej uwagi oraz wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i sprzętu. Warto wyposażyć się w konkretny i odpowiedni sprzęt, gdyż praca na wysokości bez zabezpieczeń może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dotyczącymi zdrowia, a nawet życia. Pamiętajmy, iż działania, które są przeprowadzana na danej wysokości jak na przykład wykonywanie pokrycia dachowego czy też budowa różnych konstrukcji dachowych to bardzo niebezpieczne zajęcia. Warto zadbać więc o bezpieczeństwo. 

Jakiego używać sprzętu do prac na wysokościach? 

Praca, która odbywa się na wysokości jest to zajęcie wykonywane na powierzchni będącej na wysokości 1,0 metra nad poziomem ziemi i jest to praca wyjątkowo niebezpieczna. Takie prace powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami BHP oraz z zachowaniem odpowiednich narzędzi, maszyn oraz oznaczeń. Przeważnie do prac na wysokościach stosuje się drabinę, rusztowanie, pomost, podest ruchomy czy też ładowarkę teleskopowa. Niektóre z tych urządzeń wykorzystywane są do podnoszenia i przenoszenia materiałów budowlanych i nie tylko. Także w rolnictwie do pracy na wysokości używane są ładowarki teleskopowe, które wymagają przeniesienia danego przedmiotu. 

Prace wymagające drobnego przemieszania się lub przechodzenia po danej płaszczyźnie na wysokości są również niebezpieczne i wymagają specjalistycznych maszyn, sprzętów, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się po nich ludzi.

Według bieżących przepisów, aby móc obsługiwać ładowarkę teleskopową, potrzebne są uprawnienia kategorii wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane (dawna nazwa uprawnień IWJO). Pozwalają one również na kierowanie innymi wózkami jezdniowymi jak na przykład wózkiem widłowym.

Natomiast aby móc obsługiwać podest ruchomy tzw. zwyżkę czy koszówkę potrzebne są uprawnienia UDT w kategorii podesty ruchome wolnobieżne (dawna nazwa uprawnień 1P). Kurs operatora wózka widłowegopodestu ruchomego, suwnicy czy ładowarki teleskopowej składa się z części teoretycznej i praktycznej, możesz taki kurs zrealizować z firma Specjalistki w każdym miejscu w Polsce. 

Kto może wykonywać pracę na wysokości? 

Nie każda osoba może przeprowadzać prace na wysokościach. Jedynie taką pracę mogą wykonywać osoby, pracownicy, którzy:

  • Ukończyli szkolenia z zakresu bezpieczeństwa bhp, a także ukończyli szkolenie z instruktażu stanowiska, które obejmuje prace na wysokościach i związanych z nimi zagrożeniami
  • Zostali poinformowani oraz zapoznani z oceną ryzyka, jaka jest związana z ich funkcją
  • Mają aktualne badania oraz orzeczenie lekarskie, które świadczy o braku przeciwwskazań do prac na wysokościach
  • Posiadają kursy na maszyny i urządzenia przy zajęciach na wysokościach
  • Mają zagwarantowany dostęp do środków ochrony indywidualnej
  • Wiedzą jak posługiwać się środkami ochrony indywidualnej

Jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownika? 

Prace wykonane na wysokościach to prace szczególnie niebezpieczne. Pracodawca powinien zagwarantować pracownikowi bezpieczne warunki do ich przeprowadzania. Przede wszystkim powinien on:

  • Zagwarantować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
  • Zagwarantować instrukcje stanowiska
  • Zapewnić nadzór nad wykonywanymi pracami oraz powołać do tego celu odpowiednio przeszkolone osoby
  • Zainstalować na wysokościach balustrady, na które składają się poręcze

Prace wykonywane na wysokościach powinny być zorganizowane i przeprowadzane z odpowiednim zachowaniem przepisów BHP oraz bezpieczeństwa. Pracownikowi powinna być zagwarantowana odzież, szkolenia, instruktaż stanowiskowy, a także kursy na urządzenia i maszyny. Przede wszystkim osoba znajdująca się na danej wysokości musi mieć zagwarantowane odpowiednie poręcze, balustrady oraz obrys konkretnego urządzenia, na którym w danym momencie się znajduje. 

Szkolenia na operatorów maszyn czy kursy BHP warto organizować z pomocą sprawdzonej firmy, takich jak Specjalistki. Profesjonalne kursy na wózek widłowy, podest ruchomy, suwnicę i inne maszyny to gwarancja wysokiej zdawalności, a wiedza przekazana przez doświadczonych specjalistów na długo zostaje w pamięci naszych kursantów.