Uprawnienia UDT na wózek widłowy – kompetencje i bezpieczeństwo.

Chciałbyś poprawić swoją pozycję na rynku pracy? Planujesz zdobyć uprawnienia operatora wózka widłowego, ale nie wiesz, czy sobie poradzisz? Świetnie trafiłeś! Nasze kursy doskonale przygotują Cię do nowej roli i egzaminu UDT. Skorzystaj już teraz i skontaktuj się z naszym ośrodkiem szkoleniowym Specjalistki. To najprostszy sposób na zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego UDT do obsługi wózków widłowych. 

Wózek widłowy – czym, tak naprawdę, jest? 

Jest to urządzenie transportu bliskiego, służące do przemieszczania materiałów oraz urządzeń w poziomie i pionie, wykonujące zadania:

 • rotacji palet na regałach magazynowych,
 • przewożenia materiałów na paletach, skrzyniach
 • rozładunku palet, szpul, skrzyń z aut ciężarowych i dostawczych.

Według definicji Urzędu Dozoru Technicznego popularny „widlak” to wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia. Zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000r. oraz przepisami wykonawczymi, do jego obsługi wymagane są stosowne uprawnienia. Organem nadającym świadectwa kwalifikacji dla osób, jest na terenie Polski UDT

Kurs z doświadczonym instruktorem

Organizowanie najlepszych kursów z obsługi wózków widłowych, prowadzonych przez doświadczonych instruktorów – praktyków. Szkolenia ze Specjalistkami mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, poprzez przekazanie odpowiednio dobranego zakresu wiadomości i wiedzy praktycznej.

Program szkolenia z obsługi wózków widłowych, informacje o: 

 • przepisach dozoru technicznego, podstawach prawa pracy i przepisach BHP,
 • rodzajach ładunków i sposobach ich przemieszczania,
 • prawach i obowiązkach operatora,
 • zagadnieniach technicznych eksploatacji i obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, ich typach, budowie, rodzajach napędu,
 • czynnościach serwisowo-kontrolnych, związanych z przygotowaniem wózka do pracy, w jej trakcie i po zakończeniu.

Po części teoretycznej następuje przygotowanie praktyczne, które odbywa się na placu manewrowym. W trakcie praktyki uczymy wykorzystywania zdobytej wiedzy poprzez:

 • wykonywanie przez uczestnika wszystkich czynności, związanych z przemieszczaniem ładunku,
 • dokonywanie przeglądów dokumentacji w tym decyzji UDT, protokołu  wózków widłowych
 • samodzielne organizowanie otoczenia pracy wózka widłowego pod kątem bezpieczeństwa pracy,
 • prezentacji przez kursantów sposobów alarmowania o zagrożeniu i metod usuwania skutków zagrożeń.

Wszystkie elementy praktyczne nadzorowane są przez instruktorów i realizowane jako studium przypadku, czyli rozwiązywania konkretnych problemów i zagadnień, związanych z pracą wózka widłowego

Kogo zapraszamy na szkolenie? 

Osoby zorientowane na osobisty rozwój, które pragną poprawić swoją sytuację na rynku pracy, spełniające następujące warunki:

 • posiadające wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • które ukończyły 18 rok życia,
 • posiadające zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora wózka widłowego,
 • które dokonały opłaty za kurs.

Jak wygląda egzamin państwowy? 

Ukończenie naszego szkolenia upoważnia Ciebie  do złożenia wniosku do egzaminu państwowego przed komisją UDT. Dopiero pozytywny wynik tego egzaminu jest równoznaczny z nadaniem imiennych uprawnień operatora wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Egzamin składa się z części teoretycznej (testowej), po zaliczeniu której kandydaci przystępują do części praktycznej egzaminu. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o dozorze technicznym, egzamin państwowy przed komisją UDT jest płatny oddzielnie (nie jest wliczony w koszt szkolenia). Wszelkie czynności, związane z egzaminem, wypełnia nasz ośrodek w imieniu osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacyjne UDT. Uprawnienia imienne UDT są ważne przez okres 10 lat na terenie Polski. 

Szkol się ze Specjalistkami i zdobądź pracę operatora maszyn także w innych kategoriach uprawnień; operator suwnic, ładowarki teleskopowej, układnicy magazynowej czy żurawia stacjonarnego.