Wózek widłowy – butla gazowa

Czy wymagane są uprawnienia SEP do wymiany butli gazowej oraz ładowania akumulatorów?

Kwestia posiadania uprawnień SEP w celu wymiany butli gazowej oraz ładowania akumulatorów w wózku widłowym była nie dla wszystkich oczywista. Wszystko to za sprawą zawiłych przepisów, które nie precyzowały tego jasno i wprowadzały wiele zawiłości. W momencie zdawania egzaminu na wózek widłowy otrzymywało się jedynie uprawnienia na obsługę wózków w konkretnej kategorii. Nie było tam żadnej wzmianki odnośnie do wymiany butli z gazem. Stanowisko rozporządzenia  Dz. U. nr 70 poz. 650  art. 2 pkt. jest następujące:  

Kierowcy posiadający uprawnienia do prowadzenia wózków jezdniowych mogą obsługiwać również wózki zasilane gazem, pod warunkiem, że wymiany butli gazowych dokonywać będą pracownicy posiadający uprawnienia do wykonywania tych czynności.”

W związku z tym mamy tylko uprawnienia do obsługi wózka widłowego, a nie wymianę butli gazowej. Aby móc dokonywać wymian tej butli należy odbyć szkolenie z obsługi wymiany butli w celu otrzymania zaświadczenia w ośrodku szkoleniowym takim jak Specjalistki. Jest też możliwość odwołania się do przepisów z 2003 rok Dz. U. 89 poz. 828 i zdać egzamin przed komisją SEP. Tak samo w sytuacji wózków, które wymagają naładowania akumulatora.

Poradnik wymiany butli gazowej w wózku widłowym

Oznaką braku gazu w butli może być nierówna praca wózka lub włączona kontrolka sygnalizująca o konieczności wymiany butli. W tej sytuacji należy zatrzymać wózek w miejscu wyznaczonym do wymiany butli gazowej i zaciągnąć hamulec postojowy. Jeśli osoba prowadząca wózek nie posiada uprawnień, wówczas należy wezwać osobę wyznaczoną do tego zadania. Procedura wymiany butli gazowej:

  1. Najpierw należy upewnić się, czy butla na pewno jest pusta. Zwróćmy uwagę czy silnik gaśnie i wózek się zatrzymuje.
  2. Choć wiele firm nie dba o przepisy i zasady, zawsze należy mieć odpowiednie środki ochrony. Pracownik wymieniający butlę gazową powinien zawsze posiadać okulary oraz rękawice ochronne. Nawet jeśli nic nie wskazuje na ewentualny wyciek gazu.
  3. Następnie należy wyłączyć zawór gazowy oraz odłączyć butlę od przewodu, który łączy ją z wózkiem widłowym. Najpierw trzeba sprawdzić, czy wózek jest w odpowiedniej, neutralnej pozycji, a widły płasko na ziemi.
  4. Kolejnym krokiem jest odpięcie zatrzasków zabezpieczające butlę gazową. Możliwe są dwie konfiguracje: prosty system zatrzaskowy lub system taśmowy. Jeśli nie mamy pewności, należy poprosić o wskazanie bardziej doświadczoną osobę. Na koniec odkładamy odpiętą butlę w wyznaczone miejsce.
  5. Umieszczamy nową butlę na wózku widłowym na miejscu starej butli. Nie należy jej włączać podczas podłączania, by nie dopuścić do wycieku gazu.
  6. Po podłączeniu butli można ponownie włączyć gaz i uruchomić wózek.

Jeżeli twoja praca na stanowisku operatora wózka widłowego wymaga również wymiany butli gazowej LPG, zapraszamy na szkolenia do Specjalistek, gdzie podczas kursu możesz zdobyć zaświadczenie do bezpiecznej wymiany butli gazowej LPG w wózku widłowym. 

Jakie uprawnienia są wymagana do wymiany butli gazowej w wózkach widłowych?

Wózki widłowe można podzielić nie tylko ze względu na konstrukcję ale i na rodzaj napędu. Jednym z nich są wózki zasilane z butli gazowej LPG. Każdy operator, którego zadaniem jest wymiana butli gazowej powinien przejść specjalne szkolenie i uzyskać dodatkowe uprawnienia. Nie wystarczy tylko podstawowy kurs operatora wózka widłowego, co warto wiedzieć i jakie zaświadczenie jest niezbędne dowiesz się podczas szkoleń w firmie Specjalistki. 

Budowa butli LPG, zaświadczenie do wymiany 

Butle gazowe, które zasilają wózki widłowe to zbiorniki o masie nieprzekraczającej 11 kilogramów. Znajdujący się w nich gaz to płynna mieszanka propanu, butanu oraz innych gazów węglowodorowych (metanu, etanu, propylenu itp.). Taką butlę trzeba co jakiś czas wymienić i zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby to zrobić, trzeba mieć za sobą odpowiednie szkolenia, potwierdzone wymaganym zaświadczeniem: bezpieczna wymiana butli gazowej. Zaświadczenie można uzyskać  podczas kursu na wózki widłowe lub jako osobne szkolenie prowadzone zgodnie z wymaganym programem i pozytywnym wynikiem egzaminu sprawdzającego.

Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Teoria obejmuje zapoznanie z budową butli, typami i oznaczeniami, warunkami transportu oraz przechowywania. Rozmawiamy o zasadach bezpieczeństwa pracy i zagrożeniach wypadkowych lub zdrowotnych związanych z wymianą butli oraz metod ich unikania i zapobiegania nim.

Część praktyczna kursu obejmuje natomiast między innymi: pokaz wymiany butli przez instruktora, samodzielna wymiana butli przez kursanta, omówienie i ocena przeprowadzenia tej czynności, elementy zabezpieczające, metody poprawności mocowania i ewentualnej nieszczelności

Butle gazowe jako zbiorniki pod ciśnieniem podlegają przepisom dozoru technicznego. 

Na co zwrócić uwagę przy wymianie? 

Wymianę butli gazowej należy zacząć od założenia rękawic ochronnych, które ochronią przed odmrożeniem. Proces ten powinien być przeprowadzany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć zatrucia gazem LPG. Aby usunąć pustą butlę, trzeba zakręcić zawór dopływu gazu w butli, a potem odłączyć przewód do zaworu. Po odpięciu zatrzasków, można wyciągnąć zużytą butlę. Trzeba pamiętać o zakręceniu zaślepki na zawór i odłożyć ją w przeznaczone do tego celu miejsce.
Montowanie nowej butli zaczyna się od sprawdzenia, czy butla nie jest uszkodzona i skontrolowania na tabliczce znamionowej, czy mieszanka gazu jest prawidłowa. Gdy wszystko jest w porządku odkręca się zaślepkę w nowej butli, dokładnie sprawdza stan uszczelki na zaworze oraz gwintu, łączącego zbiornik z przewodem elastycznym. Potem umieszcza się butlę na leżąco w przeznaczonym do tego miejscu. Po zapięciu zatrzasków, pozostaje tylko odkręcenie zaworu butli i sprawdzenie szczelności układu. 

Nigdy nie wolno sprawdzać szczelności układu na przykład płomieniem zapalniczki, zapałki lub świecy, ponieważ w razie zaciągnięcia płomienia otwartego ognia do wewnątrz butli może dojść do wybuchu.

Jak uniknąć zagrożeń dowiesz się podczas kursów ze Specjalistkami, kursy na wózki widłowe z wymianą butli organizujemy w całej Polsce, a nasi instruktorzy posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia. 

Czy butle domowe nadają się do wózków widłowych? 

Kiedy poznać, że butla gazowa jest pusta? Przede wszystkim w wózku powinna zaświecić się sygnalizująca to kontrolka. Innym objawem braku gazu jest nierównomierna praca silnika lub jego nagłe gaśnięcie. Trzeba wówczas bezpiecznie przerwać pracę i skierować się do miejsca przeznaczonego do wymiany butli.

Butle do użytku domowego i butle do wózków widłowych wyglądają podobnie. Nie można jednak stosować ich zamiennie, ponieważ znaczącą różnią się od siebie. Butle do wózków widłowych napełniane są w 80 procentach gazem i mają w środku specjalną rurkę umożliwiającą całkowite zużycie gazu. Nie posiadają tego butle do użytku domowego. W dobrej jakości zbiornikach do wózków widłowych, znajdują się także dodatkowe filtry oraz zawory do usuwania oleju pochodzącego z pomp do napełniania butli. 

Bezpieczna wymiana butli LPG w wózku widłowym takie zaświadczenie możesz uzyskać podczas kursów w firmie Specjalistki. Potrzebujesz inne kursy z obsługi maszyn podlegających pod Urząd dozoru Technicznego zapraszamy na nasze szkolenia: obsługa suwnic, obsługa podestów ruchomych, obsługa żurawi stacjonarnych …. 

Kursy na wózki widłowe Wrocław | Kursy na wózki widłowe Łódź | Kursy na wózki widłowe Poznań | Kursy na wózki widłowe Zielona Góra