Zezwolenia do obsługi UTB – poznaj aktualne przepisy

Jeśli zajmujesz się kierowaniem UTB (urządzeniami transportu bliskiego) albo zarządzasz firmą obsługującą magazyny, z pewnością wiesz, że w pracy niezbędne są odpowiednie zezwolenia, dlatego warto zapoznać się z ostatnimi zmianami przepisów dotyczących obsługi takich maszyn, jak wózki widłowe, suwnice czy podesty ruchome. Specjalnie dla Ciebie Specjalistki przygotowały krótkie podsumowanie najważniejszych zmian prawnych! 

Nowelizacja Ustawy o Dozorze Technicznym z 2019 roku – najważniejsze zmiany 

1. stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Dozorze Technicznym. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych nowelizacji celem wprowadzenia zmian miało być podniesienie standardów bezpieczeństwa obowiązujących w zakładach pracy. Dzięki wprowadzonym do ustawy poprawkom uprawnienia wydawane przez jedną jednostkę dozoru będą musiały być uznawane przez pozostałe jednostki. W praktyce oznacza to, że uprawnienia UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), TDT (Transportowego Dozoru Technicznego) i WDT (Wojskowego Dozoru Technicznego) stały się równoważne niezależnie od tego, który organ je wydał. Inną istotną zmianą jest wprowadzenie terminowości uprawnień dotyczących obsługi urządzeń technicznych. 

Jak długo zachowują ważność zaświadczenia wewnątrzzakładowe do obsługi urządzeń UTB?

Imienne zezwolenia do obsługi wózków widłowych, suwnic, podestów ruchomych, żurawi warsztatowych – do kiedy zachowają ważność?

Przed 2019 roku wielu operatorów wózków widłowych czy innych urządzeń transportu bliskiego posługiwało się imiennymi zezwoleniami wydanymi przez pracodawcę (nazywanych potocznie zaświadczeniami wewnątrzzakładowymi). Posiadacze takich zezwoleń muszą obecnie liczyć się z tym, że zezwolenia te mają obecnie charakter terminowy.

Dotyczy to uprawnień wydanych przed 1. stycznia 2019 roku, nawet jeśli widniała na nich informacja, iż mają charakter bezterminowy. Stare zezwolenia zachowują jednak przez pewien czas swoją ważność. W przypadku zezwoleń imiennych:

  • wystawionych do 31. grudnia 2004 roku ważność uprawnień wygaśnie 31. grudnia 2023 roku.
  • Posiadacze zezwoleń wystawionych od 1. stycznia 2005 roku do 31. grudnia 2014 roku będą mogli z nich korzystać do 31. grudnia 2026 roku.
  • Zezwolenia wystawione pomiędzy 1. stycznia 2015 roku a 31. grudnia 2018 roku przestaną obowiązywać 31. grudnia 2027 roku.

Ponadto zaświadczenie wewnątrzzakładowe traci swoją ważność w razie zmiany pracodawcy. 

Co zrobić w razie wygaśnięcia ważności imiennego zezwolenia? 

Zgodnie z nowymi przepisami nie ma możliwości wystawienia kolejnego zaświadczenia wewnątrzzakładowego. Pracownik obsługujący wózki widłowe, suwnice czy podesty ruchome jest zobowiązany do zdania państwowego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub innego uprawnionego organu. Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu nie jest obowiązkowe, można przygotować się do niego samodzielnie. W takim wypadku należy jednak dostarczyć samodzielnie dowód uiszczenia opłaty za egzamin, zaświadczenie lekarskie oraz wniosek o przeprowadzenie egzaminu. 

Jak długo obowiązują zezwolenia wydane przez UDT?

Zaświadczenia, które UDT wydało przed 1. czerwca 2019 roku zachowują swoją ważność przez 5 lat. Długość obowiązywania zaświadczeń wydanych po tym terminie zależy od rodzaju obsługiwanej maszyny i może wynieść 5 lub 10 lat. Zaświadczenia na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia obowiązują przez 10 lat, a jeśli są rozszerzone o suwnice przeznaczenia specjalnego – 10. Zaświadczenia na obsługę podestów ruchomych przejezdnych obowiązują przez 5 lat, a na obsługę podestów ruchomych stacjonarnych, wiszących lub masztowych – 10. Uprawnienia UDT na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych bez wysięgnika obowiązują przez 10 lat, a z wysięgnikiem i napędem podnoszenia osoby obsługującej podnoszonej z ładunkiem – 5 lat. 

Współpracując ze Specjalistkami w zakresie kursów na operatorów i konserwatorów maszyn UTB, możesz liczyć na spraną pomoc związana z administracja i egzaminem w UDT a podczas naszych kursów zyskasz wiedze z zakresu obsługi, budowy i bezpiecznej eksploatacji urządzeń takich jak wózek widłowy, suwnica, żuraw warsztatowy i wiele innych. Pełna oferta szkoleń dostępna jest na naszej stronie, zadzwoń i zapisz się na swój kurs ze Specjalistkami.